Da li cena akcije Alibaba može zabeležiti vrednost od 304 USD?

TradeWin24
Foto: Canva
02.06.2021

Alibaba Group je holding kompanija koja pruža tehnološku infrastrukturu i marketinšku platformu koja pomaže prodavcima, brendovima i drugim kompanijama da iskoriste snagu nove tehnologije za povezivanje sa korisnicima i kupcima. Kompanija posluje u četiri segmenta. Core Commerce segment pruža kinesku maloprodaju, kinesku veleprodaju, međunarodnu maloprodaju, međunarodnu veleprodaju, logističke usluge Cainiao i lokalne potrošačke usluge putem Taobao Marketplace. Segment Cloud Computing pruža celokupni paket usluga u oblaku, uključujući baze podataka, usluge virtualnih mreža i analitiku velikih podataka. Segment digitalnih medija i zabave pruža potrošačke usluge izvan osnovnih poslovnih delatnosti. Segment inovacija se bavi pružanjem novih usluga i proizvoda.

Simbol BABA
Berza  NYSE
Industrija Online trgovina
Broj zaposlenih 252084
Tržišna kapitalizacija 580 Milijardi USD

 
Fundamentalna analiza

Prihod i neto prihod
Za prvo tromesečje 2021. godine prihodi Alibaba Holdinga su porasli za 41% na 717,29 milijardi USD. Neto prihodi su porasli za 1% na 150.31 milijardi. 
Rast prihoda se odražava kroz segment online prodaje za 42%. 

 
Pokazatelji profitabilnosti
Prinos na angažovana sredstva (ROE) 17.57%
Prinos na kapital (ROA) 9.08%
Prinos na investirana sredstva (ROI) 12.79%
Neto dobit po akciji (EPS 55.63 USD


Dividenda
Dividenda   0.09 USD
Prinos od dividendu 1.11%
Dan isplate dividende Podatak nije dostupan


 

 Ostali racio brojevi
Tržišna cena /zarada po akciji (P/E 24.83
Tržišna vrednost / knjigovodstvena vrednost (P/B)  0.61
Tržišna vrednost / prodaja (P/S) 0.8


Tehnička analizaCena akcija kompanije Alibaba je u periodu od januara 2019. do oktobra 2020. godine porasla za 142% i zabeležila rekordnu vrednost na 317 USD po akciji. U rastućem trendu cena je formirala rastuću trend liniju u 2 manje korekcije.  
Cena se sa nivoa od 317 USD spustila do jakog nivoa podrške od 208.6 USD i trenutno se nalazi na 213USD.
S obzirom da je cena probila dugoročnu trend liniju i drži se iznad nivoa podrške najbolje bi bilo sačekati da cena probije nivo od 222 USD po akciji. 
U slučaju da cena nastavi sa padom sledeći jači nivo podrške je 170 USD.

 

Preporuka analitičara

U formiranju preporuke za kupovinu ili prodaju učestvuje 26 analitičara najvećih svetskih investicionih banaka i fondova (Goldman Sachs, JP. Morgan, UBS, Deutsche Bank, Merill Lynch i mnogi drugi).
Mišljenje analitičara o bilo kojoj akciji kojom trguješ možeš pronaći na TradeWin24 platformi za trgovanje u delu Fundamentals Explorer.
Što se tiče akcija Alibabe, 25 analitičara je za kupovinu i jedan za držanje.  Prosečna target cena ove akcije je 304.55USD.      
Na slici u nastavku pogledaj detaljan pregled preporuka svih 26 analitičara ponaosob.

 

Akcijama Alibabe i drugih kompanija možeš trgovati na TradeWin24 platformi uz najniže cenovne spredove na svetu. Isprobaj trgovanje besplatno na DEMO računu.
 

Napomena
Informacije na internet stranicama BDD TradeWin24, pojedinačnim porukama e-pošte i individualnim razgovorima objavljene su isključivo u informativne i marketinške svrhe te ne predstavljaju poziv za kupovinu ili izvršenje bilo kakve investicije. Analize i nedeljni pregledi tržišta koje objavljuje BDD TradeWin24 su isključivo edukativno-informativnog karaktera te ne predstavljaju investicioni savet ili poziv za kupovinu ili prodaju finansijskih instrumenata.
 

Investiraj odmah