Šta je ETF?

ETF (exchange-traded fund ) predstvlja korpu hartija od vrednosti, na primer akcija koje obično prate bazne indekse, ali mogu biti koncipirani na bazi industrijskog sektora.