Gama - osnov za predviđanje cene opcije u budućnosti

Jasmina Ostojić/Tradewin24
Foto: pixabay
03.07.2020

U jednom od prethodnih tekstova upoznali smo se sa deltom. Sledeći pokazatelj, odnosno Grk sa kojim se upounajemo jeste gama. 

Kao što je već rečeno delta zavisi od kretanja aktive koja je u osnovi opcije tj. delta se konstantno menja zajedno sa cenom aktive koja je u osnovi opcije, s druge strane gama nam pokazuje stopu po kojoj se menja delta za svako povećanje osnovne aktive u jednoj tački. Gama se u suštini koristi za merenje stope promena i pružanje investitorima osnov za predviđanja cene u budućnosti.

Gama ima veće vrednosti kod opcije koja je At the money, a njena vrednost se smanjuje progresivno na dole kada cena opcije kreće ka poziciji In the money i Out the money. Gama je za razlikujemo od delte uvek pozitivna ukoliko se radi o dugoj poziciji. Negativna je kod kratke pozicije Delta se menja u zavisnosti od promene cene osnovne aktive gama je konstantna vrednost koja predstavlja stopu promene delte. Ovaj pokazatelj koristi se za određivanje stabilnosti delte koja se koristi za određivanje verovatnoće da li će opcija o roku dospeća biti In the money.

Ovo se može objasniti ukoliko pretpostavimo da dve opcije imaju istu delta vrednost ali imaju različite vrednosti game. Prva opcija ima visoku vrednost game, a druga nisku vrednost game. Opcija sa većom vrednosti game je rizičnija jer ima nepovoljnije kretanje cene osnovne aktive i smatra se da ova opcija ima tendenciju kolebljivosti. Investitori koji imaju averziju prema riziku izbegavaće opcije koje imaju visoku vrednost game jer oni u osnovi traže veliku predvidljivost kretanja cena.

Ukratko rečeno delta predstavlja verovatnoću da će opcija biti In the money o roku dospeća, a gama jeste merilo stabilnosti odnosno predstavlja stabilnost verovatnoće tokom vremena. Ukoliko je gama jedne opcije veća od game druge opcije koja ima istu delta vrednost opcija koja ima višu gama vrednost ima manju verovatnoću da će o roku dospeća biti In the money.

Ukoliko Call opcija ima deltu od 0.50, a gama iznosi 0.05, ukoliko dođe do rasta cene za 1 dolar akcije koja je u osnovi dolazi do promene delte za 0.05 i nova delta iznosi 0.55. međutim, ukoliko dođe do pada cene akcije koja je u osnovi  za 1 dolar dolazi do pomeranja delte na 0.45. kod Put opcije delta je negativna i ukoliko ona iznosi 0.35, a gama je 0.03 porast cene akcija koja je u osnovi opcije za 1 dolar pomera deltu na -0.32. s druge strane, ukoliko dođe do pada cene za 1 dolar vrednost delte će iznositi -0.38.

Investiraj odmah