Microsoft: Da li je rast cene akcije od 20% moguć?

Foto: Canva
15.03.2021
O Kompaniji Microsoft (MSFT)

 

Microsoft je američka međunarodna korporacija sa sedištem u Redmondu, Vašington, koja razvija, proizvodi, licencira i prodaje računarski softver, korisničku elektroniku kao i lične računare. Njihov najpoznatiji softver je serija operativnih sistema Windows, te uređivački paketi Microsoft office, kao i veb pretraživač Internet eksplorer i Microsoft Edge. Njihovi hardverski proizvodi su poznata konzola Xbox i serija tableta Microsoft surface. Microsoft je najveći proizvođač softvera ako se u obzir uzme prihod. Takođe je jedna od najvrednijih svetskih kompanija po pitanju tržišne kapitalizacije.

Simbol   MSFT
Berza NSQ
Industrija Softver i Hardver
Broj zaposlenih 163000
Tržišna kapitalizacija 1758 milijardi USD

                       

Fundamentalna analiza

 

Prihod i neto prihod

Ukupan prihod kompanije Microsoft u 2020. iznosio je 43.08 mlrd USD dok je neto prihod iznosio 28.88 mlrd USD.    

U poslednjih 6 meseci 2020. zaključno sa 31. decembrom 2020. godine, Microsoft prihodi su porasli za 15% na 80.23 mlrd USD. 

Neto prihod je porastao za 31% na 29.36 mlrd USD. 

 

Rast po sektorima

IntelligentCloud sektor – rast prihoda od 21% na 27.59 mlrd.

Productivity and Bussines Processes sektor – rast prihoda od 12% na 25.76 mlrd.
  
More Personal Computing sektor – rast prihoda od 11% na 26.97 mlrd.

 

Struktura rasta prihoda po tržištima u poslednjih 6 meseci

Amerika - rast prihoda od 12% na 40,86 mlrd USD.

Ostatak sveta - rast prihoda za čak 17% na 29,37 mlrd USD.

 

Pokazatelji profitabilnosti

Prinos na kapital (ROE) 42.7%
Prinos na angažovana sredstva (ROA) 17.48%
Prinos na investirana sredstva (ROI) 22.32%
Neto dobit po akciji (EPS) 6.77

 

Dividenda

Dividenda 0.56 USD
Prinos od dividendi 0.9%
Dan isplate dividende 19.maj.2021

 

Ostali racio brojevi

Tržišna cena / zarada po akciji (P/E) 40.9
Tržišna vrednost / knjigovodstvena vrednost (P/B) 13.47
Tržišna vrednost / prodaja (P/S) 11.67

 

Tehnička analiza

 

Nakon pada cene početkom 2020. sa nivoa od 188.70 USD na 135.24 USD, Microsoft akcija je zabeližila rast do kraja godine od 63.58% (na 224 USD). 

Nakon rasta, cena je pala do nivoa od 135 USD, na vrednost konsolidacije iz trećeg kvartala (Q3) 2019., od kog se cena okrenula na gore. Akcije Microsoft su krenule u oporavak, da bi do kraja godine zabeližile vrednost od 224 USD po akciji. Cena se kreće u rastućem kanalu od jula 2020 i trenutno se nalazi oko srednje liniji kanala (t2). Nakon odbijanja cene od jakog nivoa podrške na 225.54 USD očekuje se dalji rast cene. 

U slučaju da cena probije donju liniju kanala (t3) što predstavlja sledeći nivo podrške na 216.60 USD, očekuje se da cena nastavi sa padom do 201.06 USD.
 

Preporuka analitičara


U formiranju preporuke za kupovinu ili prodaju učestvuje 23 analitičara najvećih svetskih investicionih banaka i fondova (Goldman Sachs, JP. Morgan, UBS, Deutsche Bank, Merill Lynch i drugi).

Mišljenje analitičara o bilo kojoj akciji kojom trguješ možeš pronaći na TradeWin24 platformi za trgovanje u delu Fundamentals Explorer.

Što se tiče akcije Microsoft, svih 23 analitičara je za kupovinu. Prosečna targetna cena je 282.57 USD.

Na slici u nastavku pogledaj detaljan pregled preporuka svih 23 analitičara ponaosob.         
 

Akcijama Microsoft i drugih kompanija možeš trgovati na TradeWin24 platformi uz najniže cenovne spredove na svetu. Isprobaj trgovanje besplatno na DEMO računu.

 

Napomena

Informacije na internet stranicama BDD TradeWin24, pojedinačnim porukama e-pošte i individualnim razgovorima objavljene su isključivo u informativne i marketinške svrhe te ne predstavljaju poziv za kupovinu ili izvršenje bilo kakve investicije. Analize i nedeljni pregledi tržišta koje objavljuje BDD TradeWin24 su isključivo edukativno-informativnog karaktera te ne predstavljaju investicioni savet ili poziv za kupovinu ili prodaju finansijskih instrumenata.
 

Investiraj odmah