Saznajte koji su to mikroekonomski faktori cena akcija

01.11.2018
Zarade

Berzanski učesnici kupuju i prodaju akcije, uglavnom, na osnovu očekivanih zarada. Povećanje zarade kompanije bi trebalo da rezultira povećanjem cene akcija.

U realnosti pak cene akcija nisu uvek u korelaciji sa zaradom. Ponekad se cene akcija kreću brže a ponekad sporije od kretanja poslovnih rezultata. Može se desiti da na kratak rok dođe do nepoklapanja smerova cene i zarade što je obično rezultat emotivne reakcije investitora ali i tržišnog sentimenta u određenom vremenskom periodu. Na dugi rok, korelacija između zarada i kretanja cene akcija bi trebala da bude pozitivna.

Dividende

Dividende predstavljaju deo zarade koji se isplaćuje akcionarima. Mnogi trgovci ovaj faktor smatraju vrlo važnim. Jedan od razloga je to što su dividende konkretne i opipljive. One su ’ovde i danas’ i predstavljaju pravu vrednost za akcionara. Drugi razlog je taj što isplaćene dividende danas imaju veću vrednost za akcionara nego buduće zarade.

Kompanija odluku o isplati dividende donosi na skupštini akcionara. Ukoliko se proceni da bi bilo bolje da se ostvarena dobit zadrži i reinvestira onda kompanija odnosno skupština akcionara može doneti odluku da ne isplati dividendu. Ne isplaćivanje dividende se može i pozitivno odraziti na cenu akcije ako investiciona javnost proceni da će se taj kapital bolje reinvestirati što može implicirati veće zarade i vrednost kompanije u budućnosti.

Veličina dividende se meri trenutnim “Prinosom na dividendu” (Dividend Yield) koji predstavlja odnos godišnje dividende po akciji i trenutne tržišne cene. Ovaj pokazatelj u stvari predstavlja stvarni godišnji prinos koji investitor ima na uložen kapital.

Odnos cena-zarada (Price/Earnings – P/E racio)

Odnos cena-zarada predstavlja racio pokazatelj izračunat kao odnos između tekuće tržišne cene akcije i godišnje zarade.po akciji. Uopšteno shvatanje je da sve akcije koje imaju P/E racio ispod 10 se smatraju obično povoljnim targetom za investiranje (potcenjene) a one čiji je P/E racio iznad pomenutog nivoa se smatraju skupim.

P/E pokazatelj je najbolje porediti sa prosekom industrijske grane u kojoj kompanija posluje. Na primer, prosečan istorijski P/E racio repernog američkog indeksa S&P 500 u periodu od 1900. godine do danas se kreće oko 15.

IT kompanije obično imaju vrlo visoke P/E vrednosti jer se kod njih očekuje veoma oštar rast budućih zarada tako da se u sadašnjem periodu mnogo više vrednuju. S druge strane, kompanije iz sektora nafte i gasa ili maloprodaje imaju pomenuti pokazatelj obično na nivou istorijskog proseka ili ispod.

P/E pokazatelj treba uzeti isključivo kao pomoćni parametar u investicionom odlučivanju jer se samo na osnovu njega ne može izvući valjani zaključak o stvarnoj vrednosti kompanije.

Postoji još mnogo drugih pokazatelja određene kompanije ali ovo su bili neki od najbitnijih. Svi oni se mogu pronaći u nekim osnovnim finansijskim izveštajima kao što su bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o novčanim tokovima itd...

Odnos cena- prihod od prodaje ( Price/Sales- P/S racio)

Odnos cena- prihod od prodaje predstavlja racio pokazatelj izračunat kao odnos između tekuće tržišne cene akcije i prihoda od prodaje po akciji kompanije.

Ovaj pokazatelj se takođe može izračunati i na drugi način, tj. kada se ukupna tržišna kapitalizacija podeli sa prihodom od prodaje kompanije.

Kao i u slučaju svih ostalih racio pokazatelja i ovaj pokazatelj je najrelevantniji kada poredi kompanije iz istog sektora. Prosečan P/S pokazatelj američke industrije iznosi 1.62. Najviši P/S ima industrija alkoholnih pića (4.74), dok je njegova vrednost najniža u građevinskoj industriji (0.39).

Odnos cena-knjigovodstvena vrednost (Price to Book racio)

P/B racio se koristi za utvrđivanje odnosa tekuće tržišne cene akcija i njihove knjigovodstvene vrednosti za poslednji kvartal.

Uopšteno shvatanje je da su sve akcije koje imaju nizak P/B racio potcenjene, i obrnuto u slučaju kada akcije imaju visok P/B racio. Naravno i kod ovog racio broja treba uzeti u obzir da on može varirati u zavisnosti od sektora. Naime, P/B racio u sektoru komunalnih usluga iznosi 2.82, telekomunikacionih 4.8 dok u sektoru maloprodaje iznosi 5.59.

Investiraj odmah