Trgujte iz Srbije Bitkoinom i Etereumom na regulisanim svetskim berzama

Digitalne valute

Početak monetarne revolucije

Kada pomislimo na novac prvo nam padnu na pamet papirne novčanice. Međutim, novac je kao takav samo sredstvo razmene. On je, takođe, merilo putem kojeg kvantifikujemo rezultat svog poslovanja ili čuvamo ostvarenu ekonomsku vrednost. Dakle, za 3 spomenute funkcije novca se, samim tim, može koristiti bilo šta što u ljudskoj percepciji ima neku vrednost.

U prilog tome govori i činjenica da pored papirnog novca (kakav danas poznajemo), u istoriji su se koristile školjke, kamenčići, žito, tkanina, metalni novac i na kraju papir. Svi su se koristili kao sredstvo plaćanja, te dolazimo do zaključka da je od materijala, za novac, mnogo važnije ispunjenje tri gore spomenute funkcije.

Poslednja inovacija na tom polju je digitalna valuta, koja bi mogla da omogući da se trgovina, obračun i čuvanje vrednosti obavljaju najjeftinije i najefikasnije do sada.

Revolucija ili evolucija?

Ukoliko istorijski posmatramo razvoj novca kao sredstva plaćanja, definitivno možemo zaključiti da je nastanak digitalnih valuta prirodna evolucija monetarnog sistema. Ako su kamen i žito zamenili metal, a metal papirni novac, sasvim je logično da je u toj evoluciji na red došlo nešto što će zameniti papirni novac.

Međutim, ako posmatramo suštinski, način na koji digitalne valute funkcionišu, možemo zaključiti da je u pitanju začetak ozbiljne revolucije monetarnog sistema.

Naime, suština nastanka digitalnih valuta (ili bar ideja njihovih tvoraca) i jeste potpuna promena monetarnog sistema koji danas poznajemo i decentralizacija “moći” koju imaju centralne banke i države.

Čini se da digitalne valute oživljavaju principe davno napuštenog sistema zlatnog standarda, kakav je postojao u srednjem veku i ranim fazama razvoja kapitalizma. Suštinska sličnost sa zlatnim standardnom je ideja da se ograničenom ponudom digitalne valute i odsustvom bilo kog autoriteta koji upravlja ponudom očuva vrednost valute. Prednost recimo bitcoina u odnosu na zlato je u tome što se može beskonačno deliti na mnogo decimala, gotovo je besplatan za održavanje i skladištenje i vrlo jeftin za proizvodnju, u poređenju sa zlatom.

Druga važna karakteristika je decentralizovanost. Svaki pojedinac može učestvovati u rudarenju, razmena je potpuno dobrovoljna, a kontrola protokola razmene je decentralizovana, jer mnogi članovi zajednice mogu vršiti kontrolu i nadzor sigurnosti transakcija.

Treća važna karakteristika je ta da nijedna država ne može uticati na razmenski kurs između digitalnih valuta i drugih valuta, već je to prepušteno tržišnim silama. Za razliku od modernih nacionalnih valuta, ne postoji ni jedan monopol u ponudi valute, niti ograničenje korišćenja isključivo jednog platežnog sredstva (legal tender law).

Da li će digitalne valute zaista odneti pobedu nad novcem koji kontrolišu centralne banke, ostaje nam da vidimo u godinama koje dolaze. Jedno je sigurno, svi mi smo svedoci neminovnih promena koje će tangirati najveće ekonomije u svetu, kao i čitav finansijski sistem.

Šta je Bitcoin?

Bitcoin je najpoznatija digitalna valuta (kriptovaluta) i svetski priznat sistem decentralizovanog i anonimnog plaćanja.

Ideju o Bitcoinu je još 2008. predstavio izvesni Satoshi Nakamoto, koji je do danas ostao skriven iza navedenog pseudonima.

Bitcoin nastaje procesom „rudarenja“ . “Rudarenje” podrazumeva da ogroman broj računara anonimnih korisnika širom sveta rešava izuzetno komplikovanu algoritamsku-matematičku jednačinu. Rešavanjem se dobija pravo na nagradu – određeni deo jedinice bitcoina.

Nakon rudarenja ili kupovine na berzi, Bitcoin se nalazi u korisnikovom “digitalnom novčaniku” koji putem kriptovanih (zaštićenih) poruka i protokola komunicira sa digitalnim novčanicima drugih korisnika ovog platnog sistema ( “Peer to Peer” tehnologija). Jednostavno rečeno, spomenuta tehnologija omogućava prenošenje bitcoina prilikom kupovine ili prodaje direktno iz jednog u drugi digitalni novčanik korisnika.

Čitav sistem transakcija ostaje anoniman i decentralizovan, bez kontakta ili kontrole bilo koje poslovne ili centralne banke na svetu.

Gotovo da i ne postoji mogućnost da sistem plaćanja zakaže ili “padne”, jer u potvrdi svake transakcije nezavisno učestvuje stotine hiljada računara širom planete, koji istovremeno učestvuju i u procesu kreiranja bitcoina (“rudarenje”).

Dakle, kreiranje valute i kontrola transakcija se vrši istovremeno, decentralizovano i sigurno.

Pored platežne funkcije, bitcoin ima i funkciju očuvanja vrednosti.

Bitcoin bi mogao postati deflatorni novac (koji ne gubi vrednost tokom vremena, već njegova vrednost raste) za razliku od sadašnjih konvencionalnih valuta, koje stalnim doštampavanjem povećavaju svoju količinu u opticaju i time gube svoju vrednost na dug rok (inflacija).

Ko određuje vrednost Bitcoina?

Vrednost digitalne valute (kriptovalute) bitcoin se određuje na desetinama specijalizovanih elektronskih menjačnica, koje uglavnom nisu regulisane od najviših nacionalnih tela za finansijsku regulaciju.

To su obično sajtovi registrovani na sumnjivim destinacijama i sa upitnom kreditnom reputacijom, koji nude razmenu najpoznatijih kriptovaluta za evro ili američki dolar uz naplatu prilično visoke provizije. Vrednost se određuje u zavisnosti od ponude ili tražnje. Zbog slabe i razuđene likvidnosti na spomenutim menjačkim platformama se dešava da se trenutna cena bitcoina ili neke druge kriptovalute od berze do berze drastično razlikuje. Takođe, iz navedenih razloga je prisutna i velika cenovna volatilnost, pa profesionalni berzanski trgovci gotovo da do sad nisu uopšte trgovali navedenim digitalnim valutama.

Međutim, od polovine decembra 2017. godine, najveća svetska berza roba i valuta CME Group je prvi put na svetu lansirala finansijske proizvode - fjučerse na valutni par USD/Bitcoin - koji omogućava potpuno sigurno i regulisano investiranje u vrednost bitcoina u odnosu na američki dolar i to bez obaveze da direktno posedujete samu Bitcoin valutu čime se značajno smanjuje rizik investiranja.

Od listiranja bitcoin fjučersa na velikoj svetskoj berzi poput CBOT se očekuje prvenstveno da se ulagačima značajno smanji rizik ulaganja, da se usled velike likvidnosti (velikog broja kupaca i prodavaca) smanji rizik nastao usled velikih cenovnih oscilacija, te da se globalno izbalanasira cena bitcoina.

Uporedo sa svetskom premijerom, TradeWin24 će biti prva brokerska kuća u Srbiji, koja će ponuditi domaćim ulagačima jedinstvenu mogućnost trgovanja bitcoin fjuresima preko svetskog berzanskog lidera CME Group!

Šta je Eterijum?

Ethereum je druga po popularnosti kriptovaluta i specijalizovana platforma za novčane transakcije koja je svoju premijeru imala polovinom 2015. godine.

Ethereum je decentralizovana platforma zadužena za “pametne ugovore” (smart contracts), aplikacije koje rade baš onako kako su programirane, bez mogućnosti bilo kakvog kašnjenja, cenzure, prevare ili uplitanja treće strane. Površno gledajući, Ethereum i Bitcoin imaju dosta sličnosti. Obe kripto-valute koriste “blockchain” tehnologiju, decentralizovanu javnu evidenciju o svim transakcijama koja je srž bezbednosnih funkcija obe kripto-valute. Međutim, ako malo zagrebemo po površini primetićemo da su ove dve kripto-valute potpuno drugačije i što se tiče dizajna i samoga korišćenja.

Bitcoin prvenstveno služi kao valuta za plaćanje, dok je ethereum blockchain dizajniran da omogući mnogo više funkcija koje bi bile od koristi korporativnom, poslovnom svetu. Primarna osobina ethereum-a koja je privukla interes korporacija je njena podrška “pametnim ugovorima”.

Pametni ugovori su računarski algoritmi koji automatski izvršavaju uslove ugovora, čim se ispune zadati uslovi. Drugim rečima, ono šta bitcoin radi za plaćanje, to ethereum radi za sve što je u vezi sa programiranjem i računarstvom. Na primer, na ethereum platformi možete hostovati “crowdfunding” kampanje ili bilo koju vrstu “pametnih ugovora”.

Cilj Ethereuma je decentralizovanje Interneta i mora se priznati da barem za sada ima veoma dobre šanse da postane “novi Internet”, ali bukvalno. Ethereum platforma bi jednog dana mogla da zameni mnogo tehnologija i načina koje sada koristimo za hostovanje i izvršavanje koda online.

Ono što, takođe, treba znati jeste da su velike korporacije među kojima se ističu JPMorgan, Microsoft i Intel, formirali Enterprise Ethereum Alliance (EEA), mrežu za povezivanje velikih kompanija koje rade na projektima sa Ethereum blockchain tehnologijom.

Ako želite regularno i sigurno da investirate u ethereum, TradeWin24 Vam nudi finansijske proizvode izražene u evrima, a koji prate kretanje vrednosti ethereuma. Navedeni finansijski instrumenti su listirani na Nasdaq OMX berzi u Štokholmu, a kreator finansijskog proizvoda je kompanija XBT Provider AB iz Švedske, uz odobrenje nacionalnog finansijskog regulatora Finansinspektionen.

Svetska premijera i u Srbiji - fjučersi Bitcoin/USD

Fjušersi su visoko regulisani i standardizovani finansijski instrumenti uz pomoć kojih profesionalni berzanski ulagači kupuju i prodaju robe (nafta, zlato, pšenica, kafa…), valutne parove (EURUSD, USDJPY, EURCHF, BitcoinUSD…) i berzanske indekse (SP500, Nasdaq, DAX, Nikkei…)

Masovnim trgovanjem fjučersima se postiže fer cena na svetskim regulisanim berzamam, koje onda postaju reperne u daljim transkacijama u ekonomiji. Cene nafte, gasa, zlata ili pšenice se upravo određuju na ovaj način. Fjučers ugovori obično imaju rok dospeća od 1 do 3 meseca, ali se preko 99% ugovora “poravnava” u novcu pre isteka dospeća. Jednostavno, unazad 150 godina modernog berzanskog poslovanja, fjučers je postao sinonim za sigurno investiranje na regulisanim berzama.

Na TW platformi, ulagači iz Srbije po prvi put imaju mogućnost da trguju vrednošću bitcoina u odnosu na USD.

Trgovanje BITCOIN/USD fjučersima na berzama Chicago Board of Trade (CBOT) i Cboe Futures Exchange (CFE)


Simbol fjučersa na TW: BRR - prati vrednost CME CF Bitcoin Reference Rate (BRR)*


Premijerno trgovanje fjučers ugovorima je krenulo 17. decembra 2017. godine. na najvećoj svetskoj berzi fjučersa i opcija CBOT (članica CME Group, USA)

* CME CF Bitcoin Reference Rate (BRR) je prvi svetski regulisani i standardizovani indeks koji prati kretanje cene bitcoina u odnosu na USD. Uzima se vrednost bitcoina sa 4 najveće menjačke platforme Bitstamp, GDAX, itBit i Kraken

Detaljnije: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/bitcoin_contract_specifications.html

Ulažite u kriptovalute u evrima

Ukoliko želite da ulažete u kriptovalute u EUR i to u mnogo manjem iznosu u odnosu na cenu kriptovaluta, ETN je pravi instrument za Vas!

BITCOIN/EUR na NASDAQ OMX Stockholm


1. Simbol ETN na TW: BITCOINXB - Bitcoin Tracker One XBT EUR - prati prosečnu cenu bitcoina u odnosu na USD sa 3 najveće menjačke platforme kriptovaluta ITBT, BITSTAMP i COINBASE Exchange.

  • Namenjen manjim i srednjim investitorima koji žele da trguju vrednošću Bitcoina ulažući u EUR-ima;
  • Listirano na visoko regulisanoj Nasdaq OMX berzi u Štokholmu, Švedska;
  • Kreator finansijskog proizvoda- XBT Provider AB iz Švedske (uz odobrenje nacionalnog finansijskog regulatora Finansinspektionen);

ETHEREUM/EUR na NASDAQ OMX Stockholm


2. Simbol ETN na TW: COINETHE - Ether Tracker Euro XBT - prati prosečnu cenu kriptovalute ethereum u odnosu na USD sa 3 najveće menjačke platforme kriptovaluta ITBT, BITSTAMP i COINBASE Exchange.

  • Namenjen manjim i srednjim investitorima koji žele da trguju vrednošću ethereum-a ulažući u EUR-ima;
  • Listirano na visoko regulisanoj Nasdaq OMX berzi u Štokholmu, Švedska;
  • Kreator finansijskog proizvoda XBT Provider AB iz Švedske (uz odobrenje nacionalnog regulatora Finansinspektionen);
  • Nominalna cena 1-og ETN-a oko 59 EUR (na dan 15.decembar 2017)