TradeWin24
Kamata na CFD ugovore

Veći leverdž i manji troškovi u odnosu na trgovanje akcijama.

Kamata na CFD ugovore se obračunava dnevno na sve otvorene CFD pozicije koje se u momentu završetka trgovačke sesije tog dana nalaze u Vašem potfoliju. Kamatne stope su raspoređene na bazi vrednosti pozicije:

Kamata na CFD ugovore na akcije

BM - benchmark rate (referentna kamatna stopa Centralnih banaka)

Vrednost portfeljne pozicije na dan preseka CFD kamata na otvorene pozicije
Valuta Pozicija Nivo I Nivo II CFD na akcije
ispod nivoa I
CFD na akcije
između nivoa I
i nivoa II
CFD na akcije
iznad nivoa II
AUD Long/Short 1 140,000 1,400,000 1.476% / -1.524%
(BM +/- 1.5%)
1.476% / -1.524%
(BM +/- 1.5%)
1.476% / -1.524%
(BM +/- 1.5%)
BRL2 Long/Short 1 400,000 4,000,000 5.65% / 1.15%
(BM + 2%/-2.5%)
5.4% / 1.65%
(BM + 1.75%/-2.0%)
5.15% / 2.15%
(BM + 1.5%/-1.5%)
CHF Long/Short 1 100,000 1,000,000 1.5% / -2.352%
(BM +/- 1.5%)
1% / -1.852%
(BM +/- 1%)
0.5% / -1.352%
(BM +/- .5%)
CZK Long/Short 1 N/A N/A 3.281% / -2.719%
(BM +/- 3%)
3.281% / -2.719%
(BM +/- 3%)
3.281% / -2.719%
(BM +/- 3%)
DKK Long/Short 1 N/A N/A 1.5% / -2.319%
(BM +/- 1.5%)
1.5% / -2.319%
(BM +/- 1.5%)
1.5% / -2.319%
(BM +/- 1.5%)
EUR Long/Short 1 100,000 1,000,000 1.5% / -2.092%
(BM +/- 1.5%)
1% / -1.592%
(BM +/- 1%)
0.5% / -1.092%
(BM +/- .5%)
GBP Long/Short 1 80,000 800,000 1.484% / -1.516%
(BM +/- 1.5%)
0.984% / -1.016%
(BM +/- 1%)
0.484% / -0.516%
(BM +/- .5%)
HKD Long/Short 1 780,000 7,800,000 2.128% / -0.872%
(BM +/- 1.5%)
2.128% / -0.872%
(BM +/- 1.5%)
2.128% / -0.872%
(BM +/- 1.5%)
JPY Long/Short 1 N/A N/A 1.5% / -1.641%
(BM +/- 1.5%)
1.5% / -1.641%
(BM +/- 1.5%)
1.5% / -1.641%
(BM +/- 1.5%)
NOK Long/Short 1 850,000 8,500,000 1.197% / -1.803%
(BM +/- 1.5%)
0.697% / -1.303%
(BM +/- 1%)
0.197% / -0.803%
(BM +/- .5%)
RUB Long N/A N/A 10.629%
(BM + 5%)
10.629%
(BM + 5%)
10.629%
(BM + 5%)
SEK Long/Short 1 850,000 8,500,000 1.5% / -1.64%
(BM +/- 1.5%)
1% / -1.14%
(BM +/- 1%)
0.5% / -0.64%
(BM +/- .5%)
SGD Long/Short 1 130,000 1,300,000 2.026% / -1.974%
(BM +/- 2%)
2.026% / -1.974%
(BM +/- 2%)
2.026% / -1.974%
(BM +/- 2%)
USD Long/Short 1 100,000 1,000,000 1.586% / -1.414%
(BM +/- 1.5%)
1.086% / -0.914%
(BM +/- 1%)
0.586% / -0.414%
(BM +/- .5%)
ZAR Long/Short 1 1,500,000 15,000,000 7.381% / 2.881%
(BM + 2% / -2.5%)
7.131% / 3.381%
(BM +1.75% / -2%)
6.881% / 3.881%
(BM +1.5% / -1.5%)

Kamata na CFD ugovore na indekse

Valuta Pozicija CFD kamata na otvorene pozicije
AUD Long/Short 1 1.476% / -1.524%
(BM +/- 1.5%)
CHF Long/Short 1 1.5% / -2.352%
(BM +/- 1.5%)
EUR Long/Short 1 1.5% / -2.092%
(BM +/- 1.5%)
GBP Long/Short 1 1.484% / -1.516%
(BM +/- 1.5%)
HKD Long/Short 1 2.128% / -0.872%
(BM +/- 1.5%)
JPY Long/Short 1 1.5% / -1.641%
(BM +/- 1.5%)
USD Long/Short 1 1.586% / -1.414%
(BM +/- 1.5%)

Kamata na CFD ugovore se uvek obračunava na iznos valute u kojoj je ugovor nominovan i to po sledećoj formuli:

Kamata na CFD = I x UPV x N/360 (365 for GBP)
I = Kamatna stopa na ugovor
UPV = Vrednost pozicije na dan obračuna izračunat kao proizvod broja ugovora i cene CFD ugovora na kraju trgovačkog dana.
N = Broj dana na koji se obračunava kamata.