TradeWin24
Kamata na CFD ugovore

Veći leverdž i manji troškovi u odnosu na trgovanje akcijama.

Kamata na CFD ugovore se obračunava dnevno na sve otvorene CFD pozicije koje se u momentu završetka trgovačke sesije tog dana nalaze u Vašem potfoliju. Kamatne stope su raspoređene na bazi vrednosti pozicije:

Kamata na CFD ugovore na akcije

BM - benchmark rate (referentna kamatna stopa Centralnih banaka)

Vrednost portfeljne pozicije na dan preseka CFD kamata na otvorene pozicije
Valuta Pozicija Nivo I Nivo II CFD na akcije
ispod nivoa I
CFD na akcije
između nivoa I
i nivoa II
CFD na akcije
iznad nivoa II
AUD Long/Short 1 140,000 1,400,000 1.55% / -1.45%
(BM +/- 1.5%)
1.55% / -1.45%
(BM +/- 1.5%)
1.55% / -1.45%
(BM +/- 1.5%)
BRL2 Long/Short 1 400,000 4,000,000 3.9% / -0.6%
(BM + 2%/-2.5%)
3.65% / -0.1%
(BM + 1.75%/-2.0%)
3.4% / 0.4%
(BM + 1.5%/-1.5%)
CHF Long/Short 1 100,000 1,000,000 1.5% / -2.327%
(BM +/- 1.5%)
1% / -1.827%
(BM +/- 1%)
0.5% / -1.327%
(BM +/- .5%)
CZK Long/Short 1 N/A N/A 3.023% / -2.977%
(BM +/- 3%)
3.023% / -2.977%
(BM +/- 3%)
3.023% / -2.977%
(BM +/- 3%)
DKK Long/Short 1 N/A N/A 1.5% / -1.869%
(BM +/- 1.5%)
1.5% / -1.869%
(BM +/- 1.5%)
1.5% / -1.869%
(BM +/- 1.5%)
EUR Long/Short 1 100,000 1,000,000 1.5% / -2.116%
(BM +/- 1.5%)
1% / -1.616%
(BM +/- 1%)
0.5% / -1.116%
(BM +/- .5%)
GBP Long/Short 1 80,000 800,000 1.442% / -1.558%
(BM +/- 1.5%)
0.942% / -1.058%
(BM +/- 1%)
0.442% / -0.558%
(BM +/- .5%)
HKD Long/Short 1 780,000 7,800,000 1.518% / -1.482%
(BM +/- 1.5%)
1.518% / -1.482%
(BM +/- 1.5%)
1.518% / -1.482%
(BM +/- 1.5%)
JPY Long/Short 1 N/A N/A 1.5% / -1.719%
(BM +/- 1.5%)
1.5% / -1.719%
(BM +/- 1.5%)
1.5% / -1.719%
(BM +/- 1.5%)
NOK Long/Short 1 850,000 8,500,000 1.864% / -1.136%
(BM +/- 1.5%)
1.364% / -0.636%
(BM +/- 1%)
0.864% / -0.136%
(BM +/- .5%)
RUB Long N/A N/A 8.793%
(BM + 5%)
8.793%
(BM + 5%)
8.793%
(BM + 5%)
SEK Long/Short 1 850,000 8,500,000 1.5% / -1.733%
(BM +/- 1.5%)
1% / -1.233%
(BM +/- 1%)
0.5% / -0.733%
(BM +/- .5%)
SGD Long/Short 1 130,000 1,300,000 2.143% / -1.857%
(BM +/- 2%)
2.143% / -1.857%
(BM +/- 2%)
2.143% / -1.857%
(BM +/- 2%)
USD Long/Short 1 100,000 1,000,000 1.582% / -1.418%
(BM +/- 1.5%)
1.082% / -0.918%
(BM +/- 1%)
0.582% / -0.418%
(BM +/- .5%)
ZAR Long/Short 1 1,500,000 15,000,000 6.544% / 2.044%
(BM + 2% / -2.5%)
6.294% / 2.544%
(BM +1.75% / -2%)
6.044% / 3.044%
(BM +1.5% / -1.5%)

Kamata na CFD ugovore na indekse

Valuta Pozicija CFD kamata na otvorene pozicije
AUD Long/Short 1 1.55% / -1.45%
(BM +/- 1.5%)
CHF Long/Short 1 1.5% / -2.327%
(BM +/- 1.5%)
EUR Long/Short 1 1.5% / -2.116%
(BM +/- 1.5%)
GBP Long/Short 1 1.442% / -1.558%
(BM +/- 1.5%)
HKD Long/Short 1 1.518% / -1.482%
(BM +/- 1.5%)
JPY Long/Short 1 1.5% / -1.719%
(BM +/- 1.5%)
USD Long/Short 1 1.582% / -1.418%
(BM +/- 1.5%)

Kamata na CFD ugovore se uvek obračunava na iznos valute u kojoj je ugovor nominovan i to po sledećoj formuli:

Kamata na CFD = I x UPV x N/360 (365 for GBP)
I = Kamatna stopa na ugovor
UPV = Vrednost pozicije na dan obračuna izračunat kao proizvod broja ugovora i cene CFD ugovora na kraju trgovačkog dana.
N = Broj dana na koji se obračunava kamata.