TradeWin24
Kamata na CFD ugovore

Veći leverdž i manji troškovi u odnosu na trgovanje akcijama.

Kamata na CFD ugovore se obračunava dnevno na sve otvorene CFD pozicije koje se u momentu završetka trgovačke sesije tog dana nalaze u Vašem potfoliju. Kamatne stope su raspoređene na bazi vrednosti pozicije:

Interactive Brokers kamata na CFD ugovore na akcije

BM - benchmark rate (referentna kamatna stopa Centralnih banaka)

Vrednost portfeljne pozicije na dan preseka CFD kamata na otvorene pozicije
Valuta Pozicija Nivo I Nivo II CFD na akcije
ispod nivoa I
CFD na akcije
između nivoa I
i nivoa II
CFD na akcije
iznad nivoa II
AUD Long/Short 1 140,000 1,400,000 2.594% / -0.406%
(BM +/- 1.5%)
2.594% / -0.406%
(BM +/- 1.5%)
2.594% / -0.406%
(BM +/- 1.5%)
BRL2 Long/Short 1 400,000 4,000,000 6.4% / 1.9%
(BM + 2%/-2.5%)
6.15% / 2.4%
(BM + 1.75%/-2.0%)
5.9% / 2.9%
(BM + 1.5%/-1.5%)
CHF Long/Short 1 100,000 1,000,000 1.5% / -2.339%
(BM +/- 1.5%)
1% / -1.839%
(BM +/- 1%)
0.5% / -1.339%
(BM +/- .5%)
CZK Long/Short 1 N/A N/A 4.764% / -1.236%
(BM +/- 3%)
4.764% / -1.236%
(BM +/- 3%)
4.764% / -1.236%
(BM +/- 3%)
DKK Long/Short 1 N/A N/A 1.5% / -2.302%
(BM +/- 1.5%)
1.5% / -2.302%
(BM +/- 1.5%)
1.5% / -2.302%
(BM +/- 1.5%)
EUR Long/Short 1 100,000 1,000,000 1.5% / -2.1%
(BM +/- 1.5%)
1% / -1.6%
(BM +/- 1%)
0.5% / -1.1%
(BM +/- .5%)
GBP Long/Short 1 80,000 800,000 2.09% / -0.91%
(BM +/- 1.5%)
1.59% / -0.41%
(BM +/- 1%)
1.09% / 0.09%
(BM +/- .5%)
HKD Long/Short 1 780,000 7,800,000 4.12% / 1.12%
(BM +/- 1.5%)
4.12% / 1.12%
(BM +/- 1.5%)
4.12% / 1.12%
(BM +/- 1.5%)
JPY Long/Short 1 N/A N/A 1.5% / -1.749%
(BM +/- 1.5%)
1.5% / -1.749%
(BM +/- 1.5%)
1.5% / -1.749%
(BM +/- 1.5%)
NOK Long/Short 1 850,000 8,500,000 2.888% / -0.112%
(BM +/- 1.5%)
2.388% / 0.388%
(BM +/- 1%)
1.888% / 0.888%
(BM +/- .5%)
RUB Long N/A N/A 11.151%
(BM + 5%)
11.151%
(BM + 5%)
11.151%
(BM + 5%)
SEK Long/Short 1 850,000 8,500,000 1.5% / -1.677%
(BM +/- 1.5%)
1% / -1.177%
(BM +/- 1%)
0.5% / -0.677%
(BM +/- .5%)
SGD Long/Short 1 130,000 1,300,000 3.372% / -0.628%
(BM +/- 2%)
3.372% / -0.628%
(BM +/- 2%)
3.372% / -0.628%
(BM +/- 2%)
USD Long/Short 1 100,000 1,000,000 3.044% / 0.044%
(BM +/- 1.5%)
2.544% / 0.544%
(BM +/- 1%)
2.044% / 1.044%
(BM +/- .5%)
ZAR Long/Short 1 1,500,000 15,000,000 8.791% / 4.291%
(BM + 2% / -2.5%)
8.541% / 4.791%
(BM +1.75% / -2%)
8.291% / 5.291%
(BM +1.5% / -1.5%)

Interactive Brokers kamata na CFD ugovore na indekse

Valuta Pozicija CFD kamata na otvorene pozicije
AUD Long/Short 1 2.594% / -0.406%
(BM +/- 1.5%)
CHF Long/Short 1 1.5% / -2.339%
(BM +/- 1.5%)
EUR Long/Short 1 1.5% / -2.1%
(BM +/- 1.5%)
GBP Long/Short 1 2.09% / -0.91%
(BM +/- 1.5%)
HKD Long/Short 1 4.12% / 1.12%
(BM +/- 1.5%)
JPY Long/Short 1 1.5% / -1.749%
(BM +/- 1.5%)
USD Long/Short 1 3.044% / 0.044%
(BM +/- 1.5%)

Kamata na CFD ugovore se uvek obračunava na iznos valute u kojoj je ugovor nominovan i to po sledećoj formuli:

Kamata na CFD = I x UPV x N/360 (365 for GBP)
I = Kamatna stopa na ugovor
UPV = Vrednost pozicije na dan obračuna izračunat kao proizvod broja ugovora i cene CFD ugovora na kraju trgovačkog dana.
N = Broj dana na koji se obračunava kamata.