TradeWin24
Ostale provizije

 

U ostale provizije spadaju provizija za održavanje leveridžovane pozicije i posrednička provizija za pozajmljivanje akcija.

Provizija za održavanje leveridžovane pozicije

Na sledećem linku možete pronaći sve neophodne informacije vezane za proviziju za održavanje leveridžovane pozicije.

Posrednička provizija za pozajmljivanje akcija

Na sledećem linku možete pronaći sve neophodne informacije vezane za posredničku proviziju za pozajmljivanje akcija.