TradeWin24
Ostale provizije

 

Naknada za prebacivanje HoV na drugog depozitara iznosi 50 EUR po ISIN-u.