TradeWin24
Bankarski troškovi

Deponovanje i povlačenje novčanih sredstava

Tarifa za klijente Raiffeisen banke

  • Deponovanje novčanih sredstava
  • Povlačenje novčanih sredstava

Deponovanje novčanih sredstava

Provizija za slanje novca u inostranstvo se obračunava na sledeći način:
0,25% provizije u vidu pokrića po deviznom računu Plus 1.550,00 dinara u deviznoj(EUR, USD) protivvrednosti
Minimum za novčane tranksakcije za deponovanje sredstava 950,00 RSD
Maksimum za novčane tranksakcije za deponovanje sredstava 25.000,00 RSD

Povlačenje novčanih sredstav

Povlačenje novčanih sredstava

Povlačenje sredstava sa Vašeg sopstvenog trgovačkog računa nikad nije bilo brže i efikasnije. Dovoljno je samo da nam uputite zahtev mailom i za 6 sati, a najviše 4 radna dana devizna sredstva su na Vašem računu.

Troškovi inostrane banke I brokera zavise od tarifnika ino banaka i brokera

Tarifa za klijente AIK banke

  • Deponovanje novčanih sredstava
  • Povlačenje novčanih sredstava

Deponovanje novčanih sredstava

Provizija za slanje novca u inostranstvo, sa otvorenim namenskim deviznim računom u AIK banci, se obračunava na sledeći način:
0,10% provizije u vidu pokrića po deviznom računu Plus iznos iz tabele u nastavku, a u zavisnosti od valute i visine uplate
Minimum za novčane tranksakcije za deponovanje sredstava 700,00 RSD
Maksimum za novčane tranksakcije za deponovanje sredstava 15.000,00 RSD
Severna Amerika
Iznos doznake (USD) Naknada (USD)
do 20.000,00 USD 20,00
od 20.001,00 USD 30,00
Evropa
Iznos doznake (EUR) Naknada (EUR)
Do 10.000,00 EUR 12.50
10.001,00 - 50.000,00 EUR 20,00
Preko 50.001,00 EUR 30,00

Povlačenje novčanih sredstava

Povlačenje novčanih sredstava

Povlačenje sredstava sa Vašeg sopstvenog trgovačkog računa nikad nije bilo brže i efikasnije. Dovoljno je samo da nam uputite zahtev mailom i za 6 sati, a najviše 4 radna dana devizna sredstva su na Vašem računu.

Troškovi inostrane banke I brokera zavise od tarifnika ino banaka i brokera