Valutni hedžing - zaštita od negativnih kursnih razlika

TradeWin24
25.12.2019

Pojam

Pored trading kompanija, usluge valutnog hedžinga koriste i veliki proizvođači i prerađivači iz oblasti prerade metala, žitarica i uljarica, hemijske industrije, naftne kompanije, itd.

Osnovni smisao ove usluge je kontrola rizika kod terminskih nabavki i/ili isporuka, odnosno zaštita od neželjenog kretanja deviznih kurseva, u našim slučajevima pretežno pariteta EUR/USD. TradeWin 24 uslugu valutnog hedžinga obavlja kroz instrumente kao što su spot forex, zatim fjučers ugovori i opcije na spot valutne parove na organizovanom tržištu NYBOT/CBOT, kao i drugim tržištima najveće grupacije za globalna tržišta CME Group. Valutni hedžing radi se direktno na FX tržištu kupovinom ili prodajom valutnih parova. Nalozi se ispostavljaju preko master brokera Interactive Brokers (IB) u SAD-u.

Među zadovoljnim korisnicima naših usluga nalaze se Victoria Group, Elixir Group, East Point, Synthesis Agro Consulting, Rubikon Shipping Company i mnogi drugi.

Suština valutnog hedžinga je zaštita od gubitka koji nastaje kao rezultat nepovoljnog kretanja deviynih kurseva.

Na primer, izvoznik svoju robu naplaćuje u USD. Sa druge strane svoju proizvodnju ili nabavku finansira iz EUR (bilo sopstvenih ili pozajmljenih izvora). U ovom slučaju izvoznik je izložen paritetu EUR/USD. Ukoliko EUR/USD skoči, tj. EUR ojača, izvoznik će morati da izdvoji više USD kako bi kupio jedan EUR i pokrio svoje troškove, odnosno ostvariće gubitak na kursnoj razlici. Kako bi se zaštitio od ovog gubitka, izvoznik može kupiti (ući u long poziciju) valutni par EUR/USD na spot forex tržištu u iznosu transakcije koju želi zaštiti od negativnih kursnih razlika. Ako je na primer vrednost njegovog izvoza 1,000,000 USD, vrednost njegove pozicije u valutnom paru EUR/USD će biti 1,000,000 USD. U tom slučaju će gubitak usled jačanja EUR biti kompenzovan dobitkom na spot forex poziciji u istom iznosu. Ovo je primer tzv. ”savršenog” ili čistog hedžinga, koji zapravo postoji jedino kod valutnog hedžinga.

Troškovi hedžinga - kupovina EUR/USD

Troškovi hedžinga se sastoje iz četiri stavke:

 1. Brokerske provizije u koju su uključeni; provizija za ispostavljanje naloga, naknada berze i ostali troskovi vezani za ispostavljanje naloga. Brokerska provizija iznosi 0.02% za iznose do 1,000,000 USD i 0.025% za iznose preko 1,000,000 USD.
 2. Kamate na brokersku pozajmicu - klijentima TW24 je omogućen hedžing u iznosu većem od uloženog novca i to od 33 do 40 puta. Klijent dakle moze hedžovati iznos od 5,000,000 EUR ili 5,585,500 USD iznosom od 150,000 EUR (margina). Kamatna stopa se iskazuje na godišnjem nivou a obračunava na dnevnom i redovno se ažurira na sajtu TW24.  Kamatna stopa se primenjuje na iznos brokerske pozajmice, koja u ovom slučaju predstavlja razliku između vrednosti pozicije u USD i iznosa margine. Ukoliko margina nije uplaćena u USD ili je uplaćena u EUR a nije konvertovana u USD, kamata će se platiti na celokupnu vrednost pozicije u USD. Kamatne stope na godišnjem nivou mozete proveriti na sledecem linku.
 3. Negativne kamatne stope na EUR balans - Interactive Brokers naplaćuje negativnu kamatu na balans u evrima koji imate na računu (zbog negativne kamatne stope u evrozoni odnosno negativne kamatne stope ECB). Ova kamatna stopa trenutno iznosi 0% na sve iznose do 100,000 EUR i -0.82% na iznose preko 100,000 EUR.
 4. Provizije za odrzavanje leveridžovane pozicije. Provizije za sve valute se nalaze na linku https://www.tradewin24.com/sr/marginski-kredit.

Primer kalkulacije troškova valutnog hedžinga

Klijent kupuje valutni par EUR/USD, odnosno kupuje EUR a prodaje USD. Ukoliko klijent na primer kupuje 5,000,000 EUR i istovremeno prodaje 5,585,500 USD i to na 30 dana, kalkulacija troškova za 30 dana je sledeća:

 1. Brokerska provizija - iznosi 2 pipsa x istrgovani iznos. Naplaćuje se pri ulasku i izlasku iz pozicije. U ovom slučaju iznosi 5,585,500 x 0.0002 x 2 = 2,234 USD
 2. Kamata na brokersku pozajmicu u USD
  • Klijent je uplatio USD ili EUR konvertovao u USD. U ovom slučaju 167,565 USD (150,000 EUR) je iznos margine. Iznos brokerske pozajmice je razlika između vrednosti pozicije 5,585,500  USD i 167,565 USD, odnosno 5,417,935 USD. Na ovaj iznos se primenjuje kamatna stopa na USD.
  • Klijent je uplatio EUR i nije izvršio konverziju u USD. Kamatna stopa na USD se primenjuje na celokupan iznos pozicije 5,585,500 USD. Na primer, ukoliko je kamatna stopa 2,06% na godišnjem nivou, za 30 dana kamata će iznositi:
   (5,585,500 x 0,0206/ 365) x 30= 9,457 USD
 3. ​​Negativna kamatna stopa na EUR balans 
  • U slučaju kupovine EUR/USD, klijent u portfoliu drži 5,000,000 EUR.
   Ova kamatna stopa trenutno iznosi -0,83% na godišnjem nivou na balanse veće od 100,000 EUR . Za 30 dana kamata bi iznosila:
   (5,000,000- 100,000)x 0.0083/ 365 x 30 = 3,342 EUR
 4. ​Provizije za održavanje leveridžovane pozicije - U ovom slučaju, pozajmica je u USD, odnosno ova provizija iznosi 0.5% na godišnjem nivou. U našem primeru za 30 dana iznosi (5,585,500x 0.005/365) x 30= 2,295 USD

Rezime troskova na pomenutom primeru:

 1. Brokerska provizija - 2,234 USD (ili 2,012 EUR)
 2. Kamata na brokersku pozajmicu u USD - 9,457 USD
 3. Negativna kamata na EUR balans - 3,342 EUR
 4. Provizija za održavanje leveridžovane pozicije - 2,295 USD

Ukupno 16,056 EUR za mesec dana.

Poređenje sa forvard ugovorom u banci

S obzirom da su najćešće korišćeni instrumenti u Srbiji za potrebe hedžinga Forvard ugovori, prednosti ovakve vrste hedžinga u odnosu na Forvard ugovore su sledeći:

 1. Trošak Forvard-a se kreće u zavisnosti od fluktuacija kamata na svetskim tržištima kao i u zavisnosti od izvora banke koja kotira cenu uglavnom je od 0,4% do 0,6% za 30 dana od ukupne cene koja je predmet hedžinga. U tu cenu su uključeni kamatni diferencijali valuta koje se koriste za hedžing kao i marža banke koja nudi cenu. Dakle, trošak forvarda banke na gore pomenutom primeru bi bio između 20,000 EUR i 30,000 EUR, što je značajno više u odnosu na TW24 uslugu hedžinga.
 2. Potreba banke za obezbeđenjem, koja daje garanciju da će druga strana ispuniti uslove Forvard ugovora na dan dospeća. Obezbeđenje se obično realizuje u keš depozitu ili se rezerviše od postojeće kreditne linije u iznosu od najmanje 10% od sume koja je predmet hedžinga. Za razliku od banke, TW24 zahteva da klijent polozi samo 3% od vrednosti pozicije u vidu margine. Na našem primeru, klijent bi za poziciju od 5,000,000 EUR u banci morao da položi minimum 500,000 EUR dok marginski zahtev u TW24 iznosi 150,000 EUR.
 3. Forward je fiksiran na određeni datum i mora se realizovati po dospeću. Banke nude mogućnost produženja ali ono povećava transakcione troškove klijenta. U slučaju korišćenja TW24 usluge hedžinga,  nema datuma dospeća i klijent ima fleksibilnost u smislu da u bilo kom trenutku može zatvoriti poziciju i tako iskoristi povoljna kretanja na valutnom tržištu.
 4. Ne postoje dodatni troškovi konverzije koji se u ovom slučaju naplaćuju od strane banaka.

Dakle, TW24 usluga hedžinga:

 • Je dva puta jeftinija u odnosu na forvard ugovor u banci
 • Zahteva 3 puta manje angažovanje klijentskih sredstava
 • Nema rok dospeća i pruža klijentu maksimalnu fleksibilnost po pitanju upravljanja pozicijom i donošenja ad hoc odluka

Investiraj odmah