Delta - mera osetljivosti vrednosti opcije na promenu cene aktive

  • Autor: Jasmina Ostojić
Delta - mera osetljivosti vrednosti opcije na promenu cene aktive

Delta meri osetljivost teorijske vrednosti opcije na promenu cene aktive koja se nalazi u osnovi opcije. Ugavnom ima raspon od -1 i 1. Delta ukazuje koliko bi vrednost opcije trebalo da se promeni kada cena osnovne aktive poraste za jedan dolar. Moguće je deltu prikazati u rasponu od -100 i 100. Razlog za ovakav prikaz leži u želji da investitor vidi ukupnu osetljivost na promenu cene aktive za jedan dolar. U ovom slučaju uzima se u obzir ceo lot od 100 jedinica aktive. Tako na primer ukoliko delta iznosi -45 to implicira da biste trebali izgubiti 45 USD ukoliko cena aktive koja je u osnovu opcije poraste za jedan dolar.

Delta kod Call opcije je pozitivna, dok su negativne kod Put opcija. Call opcije imaju pozitivnu vrednost jer su u pozitivnoj korelaciji sa cenom aktive iz osnove opcije. Odnosno ako cena osnovne aktive raste, raste i premija Call opcija pod uslovim da se drugi parametri koji utiču na cenu opcije ne menjaju. Put opcija je u negativnoj korelaciji sa cenom osnovne aktive te ima i negativnu delti. Iz ovog proizilazi da kada cena osnovne aktive raste premija opada pod uslovom da se ostane varijable ostanu iste.  Opcija koja je At the money imaju deltu oko 50. Opcije koje su Out of the money imaju minimalne delte oko 20 ili manje, dok delta iznosi oko 80 ukoliko je opcija In the money

Ukoliko pretpostavimo da jedna opcija koja je out of the money ima vrednost delte 0,25, a druga opcija koja je In the money ima vrednost delte 0,85 povećanje osnovne aktive od jednog USD dovodi do povećanja prve opcije za 0,25 dolara a cena druga opcija povećava se za 0,85 dolara. Investitori koji žele ostvariti odličnu trgovinu možda će poželeti opcije koje imaju visoke vrednosti delte, ali sa druge strane  su obično skuplje u odnosu na troškove jer će verovatno biti in the money o roku dospeća.

Ukoliko je opcija In the money deta ima vrednost oko 50 , odnosno 0,5 po jedinici osnovne aktive što znači da je strajk cena jednaka ceni osnovne aktive. U ovom slučlaju premija će se povećavati ili smanjivati za 0,5 kada se promeni cena osnovne aktive.

Ukoliko na primer uzmemo fjučers pšenice koja je At the money čija je delta 0,5 i ukoliko cena pšenice poraste za 10 centi premija na opciju će porasti za oko 5 centi  (0,5 x 10 = 5) ili 250 USD.

Delta se u praksi obično koristi kada se utvrdi verovatnoća da će opcija isteći o roku dospeća. Na primer ukoliko Call opcija sa čija je delta 0,20 ima oko 20% šanse da o roku doseća bude In the money. Kada je call opcija In the money ima deltu 0,95 ima šansu da bude In the money.

Delta se može iskoristiti za određivanje usmerenog rizika. Kada se kupi call opcija investitori žele opciju koja ima pozitivnu deltu jer će se cena opcije rasti zajedno sa rastom cene osnovne aktive. Kada se kupuje put opcija investitor želi da delta bude negativna jer će se cena opcije smanjiti ako cena osnovne aktive padne.