Trgovanje robnim i valutnim Fjučersima

Trgujte fjučers ugovorima na robe i opcije na preko 35 berzi širom sveta.

Troškovi od samo 12 USD po ugovoru u koje su uračunati naknada berzi i regulatora.

  • Iskoristite u realnom vremenu alate za tehničku i fundamentalnu analizu Trader Workstation TradeWin24 (TW), kao i alate za analizu odnosa rizik/cena
  • Otkrijte najnoviji “SpreadTrader”, koji Vam omogućava da lako kreirate kombo naloge i spread-ove na osnovu 18 unapred definisanih strategija ili otvorite svoju “leg-by-leg” poziciju
  • Potpuno besplatan je i “ComboTrader”, pomoću kojeg možete ručno kreirati jedinstvenu kombinaciju naloga “leg-by-leg” ili složenu kombinaciju naloga koristeći postojeće šablone
  • Tu je i posebna alatka “Index Arbitrage Meter”, koja pokazuje obim premije (ili popusta) na fjučers cene iz najskorijeg meseca preko (ili ispod) fer buduće vrednosti u odnosu na cenovni indeks