Najčešća pitanja

Sve što treba da znate

Otvaranje računa

Rado ćemo ti dati odgovor!

Ovde smo se potrudili da ti damo odgovore na najčešća pitanja koja nam klijenti ali i budući investitori postavljaju. Ako i ti imaš neko pitanje za nas, javi nam se putem telefona, mejla ili četa.

Ukoliko pak želiš da te kontaktira neko iz našeg tima, registruj se na naš klijentski portal i ostavi svoje kontakt podatke.

Koja su dokumenta neophodna za otvaranje računa?

Potrebna dokumentacija za otvaranje računa za fizička lica:

1. Potvrda identiteta - neophodna nam je kopija ličnog dokumenta sa slikom - lična karta ili pasoš;

2. Potvrda o mestu trenutnog prebivališta/adresi. Dokumenta za potvrdu mestu prebivališta su: Račun za Telekom usluge, račun za struju, račun za Infostan ili saobraćajna dozvola

3. Fotokopija pasoša

Napomena: Sva dokumenta moraju glasiti na ime lica koje otvara račun

Potrebna dokumentacija za otvaranje računa za pravna lica je sledeća:

1. Izvod iz APR-a

2. Kopija računa za Infostan, fiksni telefon ili struju gde je jasno navedeno ime i adresa firme-ne stariji od 6 meseci

3. Kopiju obe strane lične karte, kao i očitana lična karta (svih) vlasnika i direktora

4. OP obrazac i karton deponovanih potpisa

5. Fotokopija pasoša (svih) vlasnika

* I nerezident Republike Srbije može postati klijent TradeWin24. Ukoliko ste nerezident, preuzmite spisak potrebne dokumentacije na sledećem linku: https://www.tradewin24.com/docs/nerezidenti-potrebna-dokumentacija.pdf

Koliko je potrebno vremena za otvaranje računa za globalno trgovanje?

Otvaranje računa u proseku traje oko 5 radnih dana, ali može potrajati i duže i isključivo zavisi od tipa dokumentacije koju nam je klijent dostavio.

Deponovanje i povlačenje

Postavi nam pitanje

Kako deponovati novac?

Nakon potpisivanja ugovora i otvaranja računa sledi deponovanje investicionih sredstava na inostrani račun klijenta. Kada klijent bude želeo da prebaci sredstva u inostranstvo, neophodno je da se pre odlaska u banku obrati našem timu na support@tradewin24.com ili na telefone +381114444103; +381114444114, kako bi dobio sve potrebne instrukcije.

Kako izgleda proces povlačenja sredstva?

Klijent u svakom trenutku može inicirati povlačenje novčanih sredstava sa svog trgovačkog računa. Zahtev za povlačenjem sredstava se upućuje putem email-a i isti može biti obrađen i odobren u roku od 1 do 6 radnih dana.

Da li je moj novac siguran prilikom globalnog trgovanja?

Da, sredstva klijenata u slučaju stečaja ili likvidacije domaćeg brokera vraćaju se klijentu posredstvom posebnog segregiranog računa domaćeg brokera, koji ne može biti u blokadi od strane domaćih regulatornih tela. Segregirani račun je odvojen od poslovnih računa brokera.

U slučaju nesolventnosti inostranog partnera osiguranje klijentskih sredstava se vrši putem sistema osiguranja SIPC (Securities Investors Protection Corporation) i FDIC (Federal Deposits Insurance Corporation). Više o ovome možete pročitati na sledećem linku u delu zaštita investitora.

Od momenta otvaranja Vašeg računa, sigurnost Vaših sredstava i ličnih informacija nam je na prvom mestu, i iz tog razloga smo preuzeli neophodne korake kako bismo obezbedili visok stepen sigurnosti u online trgovanju.

Putem Secure Login System (SLS), pristup Vašem nalogu podleže sistemu dvostruke provere autentičnosti, dodavanjem dodatnog sigurnosnog koraka u momentu Vaše prijave, čime se omogućava da samo Vi pristupite trgovačkom nalagu, čak i ukoliko neko drugi sazna Vašu lozinku. Dva metoda dvostruke provere autentičnosti koja uključuju i fizičko i digitalno rešenje:

Digital Security Card: kartica sa pin-om izdaje se na zahtev klijenta.

Mobile Authentication: slanjem notifikacije za potvrdu autentičnosti na Vaš mobilni uređaj.

Da li se novčana sredstva mogu uplatiti u drugoj valute osim bazne (EUR)?

Da. Klijenti sredstva mogu uplatiti u EUR, USD, CHF ili GBP.

Koja je minimalna suma za ulaganje?

Iako formalni minimum ne postoji, preporučeni minimalni iznos sa kojim možete početi trgovanje je 2.000 €/$.

Nudimo Vam mogućnost odabira izmedju tri vrste računa: Cash račun / RegT račun/ Marginski račun

Detaljnije o računima možete pogledati na “Koje vrste računa za trgovanje mogu da otvorim?

Sve što treba da znaš

Koja je razlika između “forex” brokera i TradeWin24 koji ima direktan pristup regulisanim berzama (DMA-direct market access)?

TradeWin24 je trenutno jedini licencirani broker u Srbiji koji svojim klijentima pruža DIREKTAN pristup regulisanim svetskim berzama. Direktan pristup (DMA-direct market access) podrazumeva da se svaki kupovni ili prodajni nalog klijenta, uz pomoć TW platforme, automatski prosleđuje DIREKTNO na regulisanu berzu poput NYSE, Nasdaq, Xetra, Euronext, London Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange... Ovako transparentan model poslovanja garantuje klijentu da će njegov nalog biti realizovan na zvaničim i regulisanim tržištima širom sveta. Npr. Ako preko TradeWin24-a želite da kupite akcije Microsofta onda će Vaš kupovni nalog, uz pomoć TW platforme, biti prosleđen direktno na američku berzu NASDAQ. Nakon kupovine postajete stvarni vlasnik akcija Microsoft. Dakle, TradeWin24 svaki nalog klijenta prosleđuje na regulisane berze širom sveta i neutralan je s aspekta strategije klijenata.

 

Ovde možete videti listu berzi i klirinških kuća u kojima je TradeWin24 punopravni član preko svojih globalnih partnera.

 

Takozvani “Forex brokeri” neguju netransparentan model poslovanja koji često dovodi i same klijente u zabludu, pa je poslovanje ovakvih posrednika zabranjeno u USA. Naime, ova vrsta posrednika uglavnom nudi isključivo ugovore na razliku u ceni i/ili Forex finansijske instrumente uz mogućnost trgovanja sa velikom pozajmicom (laverage) koja ide i do 1:500 što samo po sebi nosi enorman rizik za klijenta. Takođe, lako se prepoznaju po tome što nude trgovanje “bez provizije” a u stvari je njhova provizija enormna i skrivena. U suštini, “Forex brokeri” nisu punopravni članovi na regulisanim berzama širom sveta tako da se preko njih ne može trgovati pravim akcijama, obveznicama, opcijama, fjučersima i drugim standardizovanim finansijskim instrumentima. Npr. ako preko “Forex brokera” želite da kupite akcije Microsofta to nećete moći da uradite već ćete kupiti samo Ugovor na razliku u ceni koji imitira kretanje cene običnih akcija Microsofta. Dakle, kupujete Ugovor na razliku u ceni što znači da nemate sva prava koja proističu iz akcija tj. niste registrovani suvlasnik kompanije Microsoft a u slučaju da posrednik bankrotira (što se često dešava u ovoj grupi) investitor može ostati i bez Ugovors na razliku u ceni jer je njgov garant upravo “Forex broker”. I ne samo to, prodavac tog Ugovora na razliku u ceni nije neki globalni investitor već sam “Forex broker” koji “igra protiv svog klijenta”. Pomenuti brokeri najčešće koriste tzv. “Metatrader” trgovačku platformu (MT4) uz pomoć koje sakupljaju naloge svojih klijenata i potom “igraju” protiv njih (market making). Enormnu proviziju zarađuju tako što je gubitak klijenta u stvari njihov dobitak što u stvari znači da im je poslovni motiv suprostavljen klijentovom interesu.

 

Detaljnije možete pročitati u tekstu

Da li mogu trgovati pre otvaranja ili posle zatvaranja redovne trgovačke sesije (RTH-regular trading hours)?

Da. Za većinu akcija listiranih na USA berzama trgovanje je dostupno u „pre-market-u“ (pre početka RTH sesije) izmedju 10:00h - 15:30h pre podne po evropskom vremenu (CET) ili u „after market-u“ (posle završetka RTH sesije) izmedju 22:00h - 02:00h noću po evropskom vremenu.

Prilikom davanja naloga potrebno je obratiti pažnju na vremensko važenje naloga. Platforma TW je po automatizmu podešena na „DAY“ naloge što znači da će Vaš nalog biti aktivan SAMO u regularnoj trgovačkoj sesiji (RTH) koja traje od 15:30h do 22h CET.

Ukoliko želite da vaš nalog bude aktivan i u pre-marketu i after-marketu potrebno je da kliknete na ikonicu „DAY“ nakon čega će vam se otvoriti padajući meni na kojem ćete označiti „Fill outside RTH“.

Da li garantujete najbolje cene za ponudu i tražnju (NBBO - National Best Bid and Offer)?

Da. TradeWin24 garantuje najbolje cene ponude i tražnje u trenutku izvršenja naloga na berzi, kako sa tržišnim nalozima tako i prilikom davanja limit naloga.

Uredbom američke Komisije za hartije od vrednosti (SEC) koja je obavezujuća za TradeWin24, propisano je da brokeri moraju da garantuju klijentima tačnu/pravu cenu tako da ne postoji mogućnost manipulacije podacima, kao što je to slučaj kod neregulisanih forex brokera.

Da li koristite „SMART“ tehnologiju prilikom rutiranja naloga klijenata?

Da. TW platforma poseduje najsavremenija tehnološka rešenja u trgovanju koja uključuju i pametno prosleđivanje naloga (SMART routing) na berze sa najpovoljnijom cenom za klijenta u trenutku kupovine/prodaje.

Odabirom SMART opcije na platformi, sistem automatski i u deliću sekunde skenira sve cene vašeg instrumenta koji je listiran na nekoliko berzi i prosledjuje ga na onu berzu koja u tom momentu ima najpovoljniju cenu za vas.

Koliko je vremensko važenje GTC naloga?

Nalog GTC (Good Til Cancelation – aktivan dok se ne otkaže) ostaje aktivan na berzi najviše 90 dana od momenta postavljanja, ukoliko se ne izvrši ili ga lično otkažete.

Šta je „Pattern day trader“ pravilo?

Pattern day trader pravilo - se odnosi na sve račune klijenata manje od 25.000 USD/EUR.

Ovo pravilo se odnosi na trgovanje sledećim instrumentima na berzama u SAD-u: akcije, fjučersi, opcije, državni zapisi, varanti i obveznice. Izuzetak su forex i Ugovori na razliku u ceni.

PDT pravilo kaže da na navedenim instrumentima ne može biti više od 3 dnevna trejda u rasponu od 5 radnih dana. Otvaranje i zatvaranje pozicije u istom danu se računaju kao jedan dnevni trejd. Sa četvrtim trejdom aktivira se pomenuto pravilo koje rezultira zabranom trgovanja narednih 90 dana. Da bi se zabrana ukinula jedino rešenje je doplata novčanih sredstava kako bi račun dostigao iznos od 25.000 USD.

Pomenuta 3 trejda se mogu iskoristiti u jednom danu ili rasporediti na 5 radnih dana po želji.

Šta je Leveridž?

Leveridž je mehanizam koji Vam omogućava kupovinu ili prodaju finansijskih instrumenata u iznosu većem od keša koji imate na svom računu. Visok stepen leveridža vam može doneti veliku dobit ukoliko je vaša investiciona pozicija profitabilna ali može i raditi protiv Vas ukoliko niste na pravoj strani tržišta.

Koliki je Leveridž na najčešće trgovane instrumente?

Nivo leveridža treba biti optimizovan pa smo se odlučili da ponudimo sledeće:

Akcije - u toku dana je moguće kupiti akcije za 4 puta veći iznos u odnosu na stanje keš računa , odnosno za 2 puta veći iznos ako investicionu poziciju držite preko noći (tj. posle završetka regularnog radnog vremena berze)

Ugovori na razliku u ceni - 10 puta veći iznos u odnosu na stanje keš računa

Fjučers ugovori - 15 puta veći iznos u odnosu na stanje keš računa za trgovanje robnim fjučersima ili 33 puta veći iznos za američki indeks S&P 500, itd...

Forex – od 30 do 50 puta veći iznos od stanja na keš računu

Šta su “Bid” , “Ask” i “Spread”?

Cena hartije od vrednosti (npr. akcija) je u osnovi određena na osnovu trenutne ponude i tražnje, što se berzanskim žargonom zove - “Bid” (cena po kojoj se traže akcije) i “Ask” (cena po kojoj se nude akcije).

Razlika izmedju tražene (BID) i ponuđene (ASK) cene se zove “spread” (razmak, razlika). To je iznos koji marketmejkeri i specijalisti kao najaktrivniji regulisani učesnici na berzi zaradjuju u svakoj transakciji. Karakteristično je da je „spread“ minimalan kod akcija koje se masovno trguju tj. imaju veliku likvidnost i nešto veći spread je kod akcija koje beleže nešto slabiju trgovačku aktivnost.

Kako mogu da „šortujem”(Short) akciju ili neki drugi finansijski instrument?

Prvenstveno morate imati marginski racun kako biste mogli da „šortujete“akcije. Proces je vrlo jednostavan – proverite da li je tražena akcija dostupna za „short“ (kad izaberete akciju videćete upaljen zeleni indikator „shortable“) i potom prodate akciju. U vašem portfelju, ispred količine će vam stojati predznak minus npr. „-100“.

Kad shortujete ETF, fjučerse, Ugovor na razliku u ceni ili forex instrumente ne morate proveravati dostupnost istih već ih jednostavno samo prodate po ceni koju želite.

Zašto akcija XYZ nije dostupna za “šortovanje”?

Kada klijent shortuje neku akciju, broker u njegovo ime pozajmljuje navedenu akciju od drugih klijenata koji u svom portfelju imaju traženu količinu. Kada broker ne može da pozajmi traženu količinu akcija potrebnih za short, onda klijent nije u mogućnosti da zauzme tu investicionu poziciju – indikator „shortable“ je crvene boje.

Međutim, postoje drugi finansijski instrumenti kod kojih je uvek moguće zauzeti short poziciju a to su Ugovori na razliku u ceni. Ugovor na razliku u ceni repliciraju u potpunosti kretanje cene akcije koja se nalazi u njegovoj osnovi. Ugovori na razliku u ceni su dostupni samo za velike kompanije čija tržišna vrednost premašuje 2 milijarde dolara/evra.

Da li bi trebalo da budem upoznat sa rizikom marginskog trgovanja?

Trgovanje na margini podrazumeva pozajmicu koja vam dopušta da zauzmete veću investicionu poziciju od stanja na vašem keš računu. To drastično može uvećati vaš dobitak ukoliko je vaša investicija u plusu ali, sa druge strane, ukoliko niste u pravu, gubitak se multiplicira.

Iz ovog razloga trgovanje na margini nosi viši stepen rizika i preporučuje se investitorima sa više iskustva.

Kako postaviti i ukloniti marginski račun?

Postavku marginskog računa možete inicirati putem email-a ili telefona. Imajte na umu da je za marginski račun potrebno da imate minimum 2.000 USD/EUR na računu, ukoliko iznos padne ispod 2.000 vaš račun ce se tretirati kao gotovinski račun (Cash account).

Kada jednom postavite račun kao marginski on ne može biti vraćen na cash account. Zahtev sa instrukcjama za postavku marginskog računa šaljete putem email-a koji će sadržati vaše ime, datum i broj računa šaljete na sledeću adresu: support@tradewin24.com.

Šta je margina?

Margina - pozajmljivanje sredstava klijentu od strane brokera radi kupovine hartija od vrednosti. Marginski kredit je količina novca koju investitor pozajmljuje od svog brokera kako bi imao veću kupovnu moć finansijskih instrumenata pri investiranju.

Šta je inicijalna margina?

Inicijalna margina - Procentualna vrednost pozicije koju investitor mora imati na stanju svog keš računa u trenutku kupovine HoV (ulaska u poziciju).

Šta je margina održavanja?

Margina održavanja - Minimalan iznos sredstava na marginskom računu koji investitor mora imati dok je u poziciji.

Šta je „margin call“?

Margin Call - Situacija kada stanje na trgovačkom računu padne ispod margine održavanja. U tom slučaju broker upućuje klijentu „margin call“ kojim ga poziva ili da doplati sredstva u visini margine održavanja ili će biti prinuđen da mu automatski zatvori deo pozicije kako bi zadovoljio marginu održavanja.

TradeWin24 olakšava klijentima situaciju margin call-a tako što ne naplaćuje punu proviziju pri zatvaranju pozicije.

Kako da uključim podatke u realnom vremenu na moju TW platformu?

Veliki broj besplatnih real-time podataka je već uključen u TW platformu. Ako vam trebaju dodatni real time podaci sa određenih berzi to možete vrlo jednostavno podesiti tako što ćete u samom vrhu TW platforme kliknuti na Account/ Account Management Home/Manage Account/Trade Configuration/ Market Data i potom sa liste izabrati onu berzu sa koje želite podatke u realnom vremenu.

Koje vrste podataka u realnom vremenu postoje?

Postoje 2 paketa podataka:

L1 – obezbedjuje Bid/Ask kvote u realnom vremenu (tj. trenutnu tržišnu cenu) za sve instrumente kojima se trguje na platformi. Potrebno je napomenuti da se podaci u relanom vremenu naplaćaju po pojedinačinim berzama, ne po instrumentima.

L2 – najkompletniji paket i ujedno i najskuplji koji vam omogućava da vidite dubinu tržišta tj. po 10 redova najbolje tražnje i ponude. Ovaj paket podataka koriste uglavnom aktivni trgovci (skalperi) koji nastoje da kroz dubinu tržišta vide trenutni sentiment.

U kom slučaju podaci u relnom vremenu mogu biti isključeni od strane brokera?

Ukoliko iznos na računu padne ispod 200 USD, podaci u realnom vremenu će automatski biti isključeni. Da bi klijent ponovo imao pravo na podatke mora doplatiti novac kako bi račun dostigao iznos od 200 USD.

Kako se naplaćuju podaci u realnom vremenu?

Naknade za podatke u realnom vremenu će biti naplaćene sa Vašeg računa u toku prve nedelje narednog meseca.

Klijentima koji nemaju dovoljno sredstava na računu za naplatu naknade biće zatvorena pozicija/-je kako bi pomenuta naknada bila pokrivena.

Koji su simboli poznatih indeksa?

Dow Jones Industrial: DJI

Nasdaq: COMP

S&P 500: SPX

Russell 2000: RUT

Volatility S&P 500: VIX

Kojim instrumentima mogu trgovati ako posedujem cash account?

Akcije, obveznice, neke vrste opcija, fjučersi.

Da li imam pravo na marginski kredit i short ako posedujem cash account?

Ne, samo marginski račun omogućava pomenute pogodnosti.

Instalacija platforme

Gde mogu da preuzmem TW platformu?

Na sledećem linku možete preuzeti fajl za instalaciju TW plartforme, shodno uređaju sa kog želite trgovati.

Kako se instalira TW platforma na mobilnom i računaru?

Ukoliko želite da instalirate trgovačku platformu na mobilnom telefonu koji koristi Android operativni sistem dovoljno je da odete na „Google Play Store“ i ukucate naziv naše platforme “Handy Trader”, zatim pokrenete instalaciju iste. Korisnici IOS operativnog sistema (Apple Iphone) aplikaciju “Handy Trader” mogu preuzeti sa “App store”.

U zavisnosti da li je vaš tablet računar baziran na Android ili IOS operativnom sistemu, koristi se isto uputstvo za instalaciju kao kod mobilnog telefona.

Desktop verzija Trading Workstation TradeWin24 (TW) se automatski instalira na vašem računaru nakon preuzimanja aplikacije sa ovog linka.

Web Trader ne zahteva instalaciju softvera na vaš računar. Dovoljno je samo slediti ovaj link koji će vas odvesti do početne login stranice.

Podaci za logovanje (username i password) su zajednički za sve tipove TW platforme, nezavisno od toga koji uređaj koristite.

Kako mogu najbrže da vam prikažem sliku problema pri radu na TW platformi?

Pokrenite prozor koji želite da snimite, dovoljno je da na vašoj tastaturi prtisnite Alt+PrtSc (printscreen). Nećete primetiti, ali upravo ste kopirali celu sliku ekrana.

Otvorite novi dokument u Micosroft Word-u, stavite kursor na stranicu, pritisnite desni klik na mišu i izaberite opicju „Paste“.

Sačuvajte dokument tako što ćete odrediti ime i prosledite ga na korisnički servis support@tradewin24.com kao prilog, zajedno sa detaljnim opisom vašeg pitanja.

Zašto moji inicijalni podaci nisu prihvaćeni pri logovanju na TW platformu?

• Niste pravilno uneli korisničko ime (proverite da li je dugme „Caps Lock“ uključeno, svi podaci se unose isključivo malim slovima)

• Vaš nalog još uvek nije podešen

• Više od 10 puta ste pogrešno uneli lozinku

Šta je Handy Trader?

TW Trgovačka platforma za mobilne uređaje koji koriste Android, IOS ili Blackberry operativne sisteme.

Handy Trader Vam daje mogućnost da trgujete na svetskim berzama u pokretu i na svakom mestu ukoliko imate pristup internet.

Instrumenti za trgovanje

Šta su akcije?

Akcije predstavljaju vlasničku hartiju od vrednosti, pošto predstavljaju udeo akcionara u vlasništvu akcionarskog društva. Naime, kao što je poznato, ukupan kapital preduzeća, podeljen je na određeni broj akcija i svaki vlasnik koji ih poseduje, vlasnik je srazmernog dela datog preduzeća. Nekada su se akcije i fizički štampale, međutim danas je to veoma redak slučaj. Najveći broj akcija sada se nalazi u elektronskom obliku, a vlasnik poseduje jednostavnu potvrdu na kojoj se nalaze podaci o datoj akciji kao i o samom akcionaru. Sa razvojem računarske tehnologije proces dematerijalizacije akcija zahvatio je gotovo sva tržišta kapitala, što u mnogome smanjuje troškove emisije, ali i samog procesa investiranja koje nije bilo nikad u istoriji jeftinije.

Šta su opcije?

Opcije spadaju u grupu finansijskih derivata. To je ugovor koji daje pravo, ali ne i obavezu, njegovom imaocu da kupi ili proda akciju ili neku drugu finansijsku aktivu po unapred utvrđenoj ceni (“strike price”) u ugovorenom roku (“Exercise date”). Postoje dve osnovne vrste opcija – “put” (pravo prodaje) i “call” (pravo kupovine). Takođe, važno je napomenuti da se investitori mogu pojaviti na obe strane – kao kreatori opcije (“The option writer”) i kao kupci opcije (“The option buyer”) zavisno od toga šta očekuju da će se dešavati u narednom periodu sa predmetnom aktivom. Dakle, opcije su vrlo raznovrstan investicioni instrument pa ga trgovci koriste za špekulacije i zaštitu od rizika držanja neke druge aktive (“portfolio hedging”). U suštini postoje dve vrste opcija u zavisnosti šta se nalazi u njihovoj osnovi: robne i finansijske.

Finansijske opcije: opcije na hartije od vrednosti, opcije na ETF, opcije na valute, opcije na kamatnu stopu, opcije na berzanske indekse, opcije na fjučerse, i sl. Robne opcije: opcije na razne poljoprivredne robe i industrijske proizvode...

Šta su obveznice?

Obveznice su dužnički finansijski instrumenti, što znači da se njihov izdavalac obavezuje da vlasniku obveznice isplati o roku dospeća iznos na koji one nominalno glase (glavnicu) a ukoliko je definisano u samoj emisiji obveznica i kamatu.Emisija obveznica je prikupljanje dugoročnih novčanih sredstava izdavanjem obveznica. Obveznice može izdati država, preduzeće, banka i druge finansijske organizacije.

Šta je index?

Indeks predstavlja posebno odabranu grupu akcija (tzv. indeksna korpa) i njegova osnovna uloga jeste da jednoznačno iskaže smer i intenzitet kretanja vrednosti datih akcija koje čine indeks. Kao takav, berzanski indeks investitorima omogućava svojevrsnu orijentaciju u pogledu tržišnih kretanja na delu tržišta na koji se indeks odnosi.

Berzanski indeksi mogu se razvrstati na nekoliko načina. Indeksi sa širokom bazom reprezentuju performansu celokupnog tržišta akcija, ili kao njegova zamena, oslikavaju dešavanja u datoj ekonomiji.

Šta je Ugovor na razliku u ceni (Contract for Difference)?

Ugovor na razliku u ceni (Contract for difference) je proizvod brokera i savršena je replika bilo kog instrumenta kojim želite da trgujete. Ovo znači da, na primer, akcija Apple-a i Ugovor na razliku u ceni Apple-a imaju potpuno identične cene i dividende. Razlika je u tome što kupovinom Ugovora na razliku u ceni ne kupujete stvarnu akciju kompanije već ga koristite kako biste zaradili na razlici u ceni (ostvarili neki profit). Pored toga, mnogi investitori se odlučuju za Ugovor na razliku u ceni jer je provizija za ovaj instrument znatno niža.

Šta je ETF?

ETF (Exchange traded funds) predstavlja finansijski instrument koji u svojoj osnovi sadrži neku drugu aktivu (akcije, indeksi, portfelj određenog sektora i slično). Ovo zapravo znači da investitor, na primer, umesto da kupi sve akcije američkog naftnog sektora, može jednostavno kupiti ETF koji sadrži sve ili najpoznatije akcije tog sektora. Razlog za postojanje ovakvog instrumenta su svakako niži troškovi, jer investitor plaća proviziju samo jednog instrumenta umesto da plati proviziju za kupovinu svake akcije ponaosob. ETF se trguje kao akcija i samim tim nema rok dospeća.

Kojim finansijskim instrumentima mogu da trgujem preko TW trgovačke platforme?

• Akcije

• Opcije

• Fjučersi

• Forex

• Obveznice

• Ugovor na razliku u ceni

• ETFs

• Mutual Funds

• Metali

Otvoreni investicioni fondovi

Kupovinom investicione jedinice, investitor ulaže svoja sredstva u fond koji dalje ta sredstva ulaže u skladu sa svojom investicionom politikom i strategijom.

Neke od osnovnih prednosti su:

• Investiranje u više od 4.000 fondova iz 64 sektora!

• Kod većine investicionih fondova nema ulaznih troškova investiranja.

• Aktivno, profesionalno upravljanje fondovima.

• Elektronska isporuka prospekta kojom se detaljnije objašnjavaju ideje i strategije ulaganja fonda.

• Automatsko reinvestiranje dividendi.

• Nalozi za kupovinu/prodaju investicionih jedinica otvorenih fondova se podnose tokom jednog trgovačkog dana, a ciljani fond navedene zahteve obrađuje na kraju trgovanja po Njujorškom vremenu. Kompanije koje upravljaju fondovima potom prikupljaju naloge od svih brokera i određuju cenu za taj trgovački dan i potom se ta informacija o ceni vraća nazad brokeru kako bi klijent odlučio o kupovini.

Opšta pitanja

Prijava poreza i potvrde o trgovanju

Kako mogu da kontaktiram podršku?

Podrška klijentima od 9:00 do 17:00 h. Možete nas kontaktirati putem telefona, Live chat-a na našem sajtu i putem email adrese support@tradewin24.com.

Koje je radno vreme (Regular trading hours - RTH) najpoznatijih svetskih berzi?

• Evropa – 09:00h – 17:30h (po našem vremenu)

• Amerika – 15:30h - 22:00h (po našem vremenu)

Kako mogu da vidim stanje na svom računu?

Nakon potpisivanja ugovora sa TradeWin24, dobijate jedinstvene login podatke sa kojima imate pristup aplikaciji (desktop/mobilni telefon), putem koje u svakom trenutku možete pratiti stanje na Vašem trgovačkom računu u relanom vremenu.

Gde mogu pregledati i štampati potvrde o svom trgovanju?

Putem aplikacije Account Management imate mogućnost da samostalno štampate potvrde o kupovini/prodaji koju ste ostvarili. Dovoljno je izaberete Reports/Trade Confirmations/Reports, nakon čega se otvara prozor u kom birate odgovarajući datum ili period koji želite, označite polje „Consolidated“, potom birate opciju „View“. Otvara vam se celokupan izveštaj o trgoavnju koji možete pregledati, odštampati ili sačuvati u PDF-u i Excel formatu.

Kako prijavljujem porez na kapitalnu dobit?

Prijava poreza na kapitalnu dobit (dobitak/gubitak) se vrši u poreskoj upravi na teritoriji opštine na kojoj živite. Porez na kapitalnu dobit u Srbiji iznosi 15% i obračunava se na razliku izmedju kupovne i prodajne vrednosti.

Da biste prijavili ovaj porez potrebno Vam je:

1. Potvrda o trgovanju koja sadrži spisak pozicija koje ste imali (dobijate od brokera)

2. Popunjen PPDG-3 obrazac koji se nalazi na sajtu poreske uprave (popunjavaju se podaci o poreskom obvezniku)

Potvrdu i obrazac predajete poreskoj upravi lično ili šaljete preporučenom poštom. Nakon toga dobijate rešenje od poreske uprave.

Vremenski period za koji se prijavljuje porez je 6 meseci i to za prvu polovinu godine, porez se prijavljuje u julu, dok se za drugu polovinu godine porez prijavljuje u januaru sledeće godine.

Plaćanje poreza na dividende (za akcije i derivate)

Klijenti su uglavnom upoznati sa činjenicom da se dividende isplaćuju kako na posedovanje akcija tako i na posedovanje derivata koji u svojoj osnovi ne moraju imati samo akcije već i neku drugu aktivu.

Upravo dividende koje klijenti dobijaju posedovanjem ovakvih derivata se nazivaju dividend equivalent payments.

Naime, u SAD-u se dividende na akcije oporezuju po stopi od 30% kako za US rezidente tako i za nerezidente. To znači da se iznos poreza odbija od bruto dividende a isplaćuje se neto iznos dividende na račun klijenta.

Međutim, porez na dividende proistekle iz posedovanja derivata (dividend equivalent payments) se nije primenjivao do 01.01.2017. za US nerezidente.

Ovim obaveštenjem na platformi se klijentu samo pruža informacija da je američka finansijska regulativa promenila ovaj propis, te da će se od 01.01.2017. porez na dividende (i akcije i derivate) primenjivati podjednako, kako na US rezidente tako i na US nerezidente.

Da li ste vi marketmejkeri?

Ne. TradeWin24 je licencirani broker koji naloge svojih klijenata putem platforme TW prosleđuje DIREKTNO ka svetskim berzama. Dakle, TradeWin24 ne igra protiv svojih klijenata, poput mnogih nelicenciranih forex brokera, već klijentov nalog završava na tačno određenoj elektronskoj berzi.

Da li je državljanima Srbije dozvoljeno trgovanje na Forex tržištu?

Trgovanje valutnim parovima na Forex tržištu je dozvoljeno od strane Narodne banke Srbije.

To znači da pojedinac novčanim sredstvima koje je položio na račun kod TradeWin24, može trgovati (kupiti/prodati) raspoloživim valutnim parovima na pomenutom tržištu. Jedini uslov je da novčana sredstva pri povlačenju iz inostranstva budu u valuti u kojoj su inicijalno uplaćena.

Prema zakonu o deviznom poslovanju republike Srbije, našim državljanima nije dozvoljeno obavljanje menjačkih poslova na Forex tržištu. To podrazumeva da pojedinac ne može u inostranstvu uraditi konverziju EUR u USD, tj. na svoj trgovački račun uplatiti novčana sredstva u evrima a povući novčana sredstva u dolarima. Za ovakve menjačke poslove su zadužene isključivo domaće finansijske institucije (banke i menjačnice).