Uputstvo za davanje naloga e-mailom

Pored direktnog unosa naloga putem trgovačke platforme, klijenti imaju mogućnost davanja naloga i putem email-a.

Klijentima su na raspolaganju dve mogućnosti:

 • Ispunjavanje forme za davanje naloga
 • Ili ispisivanje svih elemenata naloga u tekstu email-a.

Napomena: Vreme u okviru koga je moguće ispostaviti nalog putem e-maila je radnim danima od 9:30 do 16:30. Nalozi poslati nakon radnog vremena brokera biće ispostavljeni sledećeg radnog dana. Ukoliko klijent u svom portfoliu nema valutu u kojoj se akcija listira, saglasan je da će automatski biti izvršena kupovina date valute, a prodaja postojeće iz portfolia valuta kako bi nalog bio postavljen. Konverzija valuta vrši se isključivo po market (MKT) nalogu.

Postupak za davanje naloga

Postupak je sledeći: popunjenu formu za davanje naloga ili tekst sa elementima naloga poslati na e-mail support@tradewin24.com.

Formu za davanje naloga možete preuzeti u zaglavlju stranice kao i sa našeg sajta u delu vrste naloga ili logovanjem na klijentski portal.

Osnovni elementi naloga

Osnovni elementi naloga koje je klijent u obavezi da popuni u predefinisanoj formi ili navede u tekstu email-a su:

 • Ime i prezime klijenta

 • Broj računa

 • Simbol instrumenta za trgovanje

 • Berza

 • Valuta

 • Kupovina ili prodaja

 • Količina

 • Vrsta naloga (npr. MKT ili LMT)

 • Cena Stop i/ili Limit (kod MKT naloga nije neophodno definisati cenu)

 • Vreme trajanja naloga (dnevni tj. DAY ili do opoziva tj. GTC)

 • Datum

Ukoliko klijent ne može da dođe do podataka koji čine osnovne elemente naloga npr. berza ili simbol, neophodno je da prvo pozove naš support tim na kontakt telefon 011/ 4444 102.

Kako bi nalog bio validan neophodno je: popuniti sva polja u formi ili navesti sve elemente naloga u tekstu email-a, a zatim email poslati na navedenu adresu u tekstu.

Sve ostale forme za davanje naloga poslate na druge email adrese neće se smatrati validnim, kao ni forme za davanje naloga koje nisu popunjene u potpunosti.

Ukoliko forma za davanje naloga nije validna, klijent će biti obavešten šta je potrebno promeniti kako bi forma za davanje naloga bila validna, a zatim će dobiti informaciju da istu pošalje na odgovarajuću email adresu.

BDD Tradewin 24 ad Beograd zadržava pravo da pozove klijenta nakon dobijanja maila sa zahtevom za ispostavljanje naloga, ukoliko je potrebno potvrditi autentičnost klijenta.

Nakon dobijanja validnog zahteva za ispostavljanje naloga i verifikacije klijenta nalog se unosi u ime i za račun klijenta putem trgovačke platforme.

Klijent se obaveštava da je nalog ispostavljen, a nakon izvršenja naloga klijent dobija obaveštenje i o izvršenju naloga.