Korporativni hedžing

Kontrolišite rizik poslovanja

TradeWin 24 takođe pruža usluge korporativnog hedžinga za kompanije koje trguju berzanskom robom ili imaju posebnu izloženost promeni cena berzanskih roba i deviznih kurseva. Pored trading kompanija, usluge robnog i valutnog hedžinga koriste i veliki proizvođači i prerađivači iz oblasti prerade metala, žitarica i uljarica, hemijske industrije, naftne kompanije, itd.

Osnovni smisao ove usluge je kontrola rizika kod terminskih nabavki i/ili isporuka, odnosno zaštita od neželjenog kretanja cena berzanskih roba i deviznih kurseva, u našim slučajevima pretežno pariteta EUR/USD. TradeWin 24 usluge robnog hedžinga obavlja kroz standardizovane finansijske instrumente, pre svega kroz fjučers ugovore i opcije na organizovanom tržištu NYBOT/CBOT, kao i drugim tržištima najveće grupacije za globalna tržišta CME Group. Valutni hedžing radi se direktno na FX tržištu kupovinom ili prodajom valutnih parova.

Efikasni hedžing roba i valuta će vam omogučiti da:

  • "zaključate" profit
  • obezbedite stabilan rast na duži rok
  • smanjite izloženost poslovanja eksternim faktorima na koje u momentu nastanka ne možete da utičete
  • imate više prostora u saradnji sa kupcima, dobavljačima i bankama

Predupredite negativne efekte berzanskih kretanja na Vaše poslovanje

U uslovima dinamičnih promena na finansijskim tržištima i robnim berzama, hedžing postaje neophodan alat kako za velike korporacije i kompanije, tako i za individualne proizvođače i farmere koji su izloženi terminskim i sezonskim nabavkama i isporukama. Uz pomoć našeg tima iskusnih trejdera i analitičara, hedžing postaje dostupan svima kojima je neophodan, bez obzira na veličinu kompanije, tehničku osposobljenost i obučenost kadrova.

Rizik promene cena berzanskih roba i deviznih kurseva kreće se duž celog lanca snabdevanja i ukoliko se svaki od učesnika ne zaštiti u svom delu, rizik celog lanca će se prevaliti upravo na onog učesnika koji se nije adekvatno upravljao rizicima. Tipičan lanac snabdevanja u domaćim uslovima podrazumeva sledeće bitne učesnike:

  • Individualni proizvođač (farmer)
  • Ugovarač poljoprivredne proizvodnje ili trgovac
  • Prerađivač
  • Proizvođač gotovih proizvoda ili trgovac

U sklopu usluge korporativnog hedžinga TradeWin 24 pruža i osnovnu obuku za finansijske menadžere i CFO koja se obuhvata osnove robnog i valutnog hedžinga.

Individualni proizvođači

Primer hedža pšenice

Na primeru individualnih proizvođača, odnosno farmera, mogu se jasno videti pozitivni efekti robnog hedžinga. Proizvođač seje i uzgaja pšenicu i nosi rizik da će cena pšenice pasti do jesenje žetve. U skladu sa tim, proizvođač uzima hedž poziciju kako bi umanjio rizik pada cene pšenice, tako što prodaje (short sell) fjučers ugovore na pšenicu (ZW) i zaključava cenu svoje robe već u fazi setve.
Veličina fjučers ugovora na pšenicu (ZW) iznosi 5.000 bušela, ili izraženo u tonama oko 136mt. U slučaju da proizvođač ima godišnju proizvodnju od cca. 1.000 mt godišnje i želi da hedžuje celokupnu proizvodnju, on će prodati 7 fjučers ugovora na finansijskom tržištu CBOT. Ukoliko se pšenica danas trguje na nivou od USD 460 centi, a proizvođač ulazi u zonu zadovoljavajućeg profita već na USD 400 centi, onda je za očekivati da zaključa cenu od USD 460 centi tako što će prodati fjučers ugovore na finansijskom tržištu. Ovim potezom je hedžovao rizik pada cene ispod nivoa od USD 400 centi u periodu žetve. Robu će prodati na fizičkom tržištu po trenutnoj tržišnoj ceni, a zaradiće na padu cene na finansijskom tržištu prodajom fjučers ugovora na USD 460 centi.

Korisnici naših usluga