Vrste i
davanje naloga

Klijenti imaju mogućnost ispostavljanja naloga kako putem trgovačke platforme tako i putem mejla.

Ukoliko želiš da broker da nalog umesto tebe, potrebno je da zahtev za davanje naloga pošalješ u periodu od 9h-16:30h na email support@tradewin24.com kako bi dati nalog bio ispostavljen u toku radnog vremena brokera. Forma za davanje naloga mora biti kompletno popunjena kako bi tvoj nalog mogao biti izvršen.

Market (MKT) nalog

Market (MKT) nalog je nalog koji će biti izvršen po trenutnoj tržišnoj ceni.

Limit (LMT) nalog

Limit (LMT) nalog je nalog koji će biti izvršen po tačno definisanoj Limit ceni. On se koristi u situaciji kada klijent kupuje HoV po ceni nižoj od trenutne tržišne cene ili prodaje po ceni koja je viša od trenutne tržišne cene.

Stop (STP) nalog

Stop (STP) nalog je nalog koji se koristi za izlaz iz postojeće pozicije sa ciljem da se ili zaključa nerealizovan profit ili spreči dalji gubitak. Takođe, stop nalog se može koristiti i za ulaz u nove pozicije kada se definisana stop cena postigne.

Stop nalog se izvršava u sledećim situacijama: prodaja HoV po ceni ispod trenutne i kupovina HoV po ceni iznad trenutne.

Postizanjem definisane stop cene, stop nalog se aktivira i postaje market nalog. Ovo znači da će nalog biti trenutno realizovan po tržišnoj ceni koja može u određenoj meri da odstupa od definisane stop cene. Razliku između definisane stop cene i cene po kojoj će nalog biti izvrešen investitor ne može da zna sve dok nalog ne bude izvršen.

Stop Limit (STP LMT) nalog

Stop Limit (STP LMT) nalog je nalog koji se koristi za izlaz iz postojeće pozicije sa ciljem da se ili zaključa nerealizovan profit ili spreči dalji gubitak. Takođe stop limit nalog se može koristiti i za ulaz u nove pozicije kada se definisana stop odnosno limit cena postigne.

Stop limit nalog se izvršava u sledećim situacijama: prodaja HoV po ceni ispod trenutne i kupovina HoV po ceni iznad trenutne.

Postizanjem definisane stop cene, stop limit nalog se aktivira i postaje limit nalog. Ovo znači da će nalog biti realizovan po definisanoj limit ceni ili boljoj od nje.

Za razliku od Stop naloga koji garantuje izvršenje ali ne i cenu po kojoj će nalog biti izvršen (razlika između stop cene i market cene po kojoj će nalog biti izvrešen) Stop limit nalog garantuje cenu (limit cena) ali u sebi nosi rizik da nalog ne bude izvršen uopšte.

Trail Stop (TRAIL) nalog

Trail Stop (TRAIL) nalog se koristi za osiguranje nerealizovanog profita na otvorenoj poziciji bez ograničavanja istog i to putem definisanog maksimalnog gubitka. Na ovaj način investitori mogu da prate trend kretanja cene na tržištu imajući na raspolaganju efikasnu izlaznu strategiju.

Postizanjem definisane stop cene, stop nalog se aktivira i postaje market nalog. Ovo znači da će nalog biti realizovan po trenutno tržišnoj ceni.

Trail Stop Limit (TRAIL LMT) nalog

Trail Stop Limit (TRAIL LMT) nalog se koristi za osiguranje nerealizovanog profita na otvorenoj poziciji bez ograničavanja istog putem definisanog maksimalnog gubitka. Na ovaj način investitori mogu da prate trend kretanja cene na tržištu imajući na raspolaganju efikasnu izlaznu strategiju.

Kao i kod redovnog limit naloga, nalog neće biti izršen ispod definisane limit cene.

Market to Limit (MTL) nalog

Market to Limit (MTL) nalog je nalog koji će biti izvršen po trenutnoj najboljoj tržišnoj ceni. Ukoliko je nalog samo delimično izvršen ostatak naloga će biti otkazan i ponovo postavljen kao limit nalog sa definisanom limit cenom. Limit cena biće jednaka market ceni po kojoj je prvi deo naloga izvršen.

Market on Open (MOO) nalog

Market on Open (MOO) nalog je market nalog koji je zadržan u sistemu. Nalog će biti automatski postavljen na otvaranju berze i izvršen po tržišnoj ceni na otvaranju.

Market on Close (MOC) nalog

Market on Close (MOC) nalog je market nalog koji je zadržan u sistemu. Nalog će biti automatski postavljen na zatvaranju berze i izvršen po tržišnoj ceni na zatvaranju.

Limit on Close (LOC) nalog

Limit on Close (LOC) nalog je nalog koji će biti izvršen po tržišnoj ceni na zatvaranju, samo u slučaju ukoliko je tržišna cena jednaka Ili bolja od definisane limit cenu. U suprotnom nalog će biti otkazan.

Relative (REL) nalog

Relative (REL) nalog je napredna vrsta naloga koja omogućava investitorima da zahtevaju agresivniju cenu u odnosu NBBO čime se povećava šansa za ispunjenje naloga.

Ovo može biti od koristi prilikom trgovanja akcija velike vrednosti sa širim cenovnim spredovima, kao i prilikom trgovanja akcija male likvidnosti.

Postupak za davanje naloga

Postupak je sledeći: popunjenu formu za davanje naloga ili tekst sa elementima naloga poslati na e-mail support@tradewin24.com.

Formu za davanje naloga možete preuzeti u zaglavlju stranice kao i sa našeg sajta u delu vrste naloga ili logovanjem na klijentski portal.

Osnovni elementi naloga

Osnovni elementi naloga koje je klijent u obavezi da popuni u predefinisanoj formi ili navede u tekstu email-a su:

 • Ime i prezime klijenta

 • Broj računa

 • Simbol instrumenta za trgovanje

 • Berza

 • Valuta

 • Kupovina ili prodaja

 • Količina

 • Vrsta naloga (npr. MKT ili LMT)

 • Cena Stop i/ili Limit (kod MKT naloga nije neophodno definisati cenu)

 • Vreme trajanja naloga (dnevni tj. DAY ili do opoziva tj. GTC)

 • Datum

Ukoliko klijent ne može da dođe do podataka koji čine osnovne elemente naloga npr. berza ili simbol, neophodno je da prvo pozove naš support tim na kontakt telefon 011/ 4444 102.

Kako bi nalog bio validan neophodno je: popuniti sva polja u formi ili navesti sve elemente naloga u tekstu email-a, a zatim email poslati na navedenu adresu u tekstu.

Sve ostale forme za davanje naloga poslate na druge email adrese neće se smatrati validnim, kao ni forme za davanje naloga koje nisu popunjene u potpunosti.

Ukoliko forma za davanje naloga nije validna, klijent će biti obavešten šta je potrebno promeniti kako bi forma za davanje naloga bila validna, a zatim će dobiti informaciju da istu pošalje na odgovarajuću email adresu.

BDD Tradewin 24 ad Beograd zadržava pravo da pozove klijenta nakon dobijanja maila sa zahtevom za ispostavljanje naloga, ukoliko je potrebno potvrditi autentičnost klijenta.

Nakon dobijanja validnog zahteva za ispostavljanje naloga i verifikacije klijenta nalog se unosi u ime i za račun klijenta putem trgovačke platforme.

Klijent se obaveštava da je nalog ispostavljen, a nakon izvršenja naloga klijent dobija obaveštenje i o izvršenju naloga.