Jer pravi investitori trguju sa nama

Rizici

Informacije na internet stranicama Društva, pojedinačnim porukama e-pošte i individualnim razgovorima objavljene su isključivo u informativne i marketinške svrhe te ne predstavljaju poziv za kupovinu ili izvršenje bilo kakve investicije. Trgovanje finansijskim proizvodima može doneti kako dobitke tako i gubitke. Posebno špekulativno može biti trgovanje proizvodima s polugom (leveridžom) kao što su, ali ne isključivo, finansijski derivati. Svako spominjanje rizika u publikacijama, povezano sa određenim proizvodom ili uslugom, ne sme se i ne treba shvatiti kao pun i celovit popis svih rizika koji su povezani s takvim proizvodom ili uslugom, te stoga Društvo sugeriše svim klijentima da se dodatno upoznaju sa svim rizicima, pre zaključivanja bilo koje transakcije ili ulaganja.

Leveridž

Visok leveridž i niska margina mogu rezultirati značajnim gubicima usled malih fluktuacija cena u trgovanju finansijskim proizvodima. Visok leveridž dozvoljava klijentu da preuzme veći rizik, uvećavajući i gubitke i profit. Klijent mora uzeti u obzir da ako je trend na tržištu protiv njega, može pretrpeti gubitak ukupnog kapitala kao i dodatnog novca deponovanog za održavanje otvorenih pozicija. Klijent je odgovoran za sve njegove rizike, finansijska sredstva koja koristi i za izabranu strategiju trgovanja.

Tržišni rizik

Zbog oštrih i značajnijih promena na tržištu , nalozi klijenta mogu biti izvršeni po cenama koje se razlikuju od cena navedenih u nalogu. Na primer, u slučaju kada cena probije opseg trgovanja i ostavlja na grafikonu prazan prostor bez trgovačke aktivnosti (takva situacija se naziva cenovni gep), nalog će se izvršiti po prvoj sledećoj ceni koja se pojavila. Takođe, postavljanje take profit i stop loss naloga može biti neefikasno, jer tržišni uslovi mogu onemogućiti izvršenje ovih naloga.

Tehnički rizik

Korišćenjem sistema za online trgovanje povezani su između ostalog i sledeći rizici: prestanak rada dela sistema, kvar na programskoj opremi ili online vezi. Budući da Društvo ne kontroliše interent veze, konfiguraciju opreme ili sigurnost njene povezanosti, ne može biti odgovorno za nefunkcionisanje, kvar ili kašnjenje u vezi sa online trgovanjem. Klijent mora da čuva lozinke i obezbedi da treća lica nemaju pristup sistemu trgovanja. Informacije o klijentu (poslate putem e-pošte) nisu zaštićene od neovlašćenog pristupa.

Rizik više sile

Društvo nije odgovorno za gubitke klijenta nastale usled dejstva više sile uključujući, ali ne ograničavajući se samo na ratne uslove, nemire, građanske poremećaje, radne sporove, blokade, embargo, terorističke aktivnosti, građanske pobune, pobune ili revolucije, valutne intervencije, vladine odluke, nestabilnost na finansijskim tržištima sa brzim padom likvidnosti i bilo koji drugi slični uzrok izvan razumne kontrole BDD TradeWin24.