Profitirajte i na padu cena

Short selling

Mogućnost da se proda nešto što se ne poseduje je jedan od jedinstvenih aspekata na Wall Streetu. Short selling ili skraćeno shortovanje akcija izvrće staru izreku: "kupiti nisko, prodati visoko". Očekujući da će cena akcije da se spusti, trejder obavlja ovu aktivnost u suprotnom smeru: prvo prodaje visoko, pa onda kupuje nisko.

Interesantan deo je da short sell trejderi zapravo ne poseduju akcije koje žele da prodaju.

Da biste i Vi to postigli, zapravo treba da pozajmite akcije preko Vašeg naloga na TradeWin24 (TW), a zatim da ih prodaje na otvorenom tržištu, bez da posedujete akcije. Onda morate kupiti identičan broj istih akcija i vratiti ih vlasniku na neki kasniji ugovoreni datum, opet preko TRADEWIN24. Vaš cilj kao short prodavca je da kupite akcije koje ste prvo prodali po većoj ceni i da razliku pretvorite u Vaš profit. Ako se tržišna vrednost akcija poveća tokom perioda kada ih pozajmljuje, onda možete i izgubiti.

Mnogi posmatraju short sell trejdere kao crnu ovcu među investitorima, ali oni samo žele da zarade kao i svi drugi. Ukoliko smatrate da su neke akcije precenjene, nema potrebe da čekate da padnu da biste ih kupili, već jednostavno možete početi da ih prodajete kao da ste ih već imali, i onda ih kasnije ponovo kupite i vratite. Ovde se mora voditi računa o vremenu na koji se pozajmljuju akcije, jer u tom peridou Vaše pretpostavke treba da se ostvare kako biste napravili profit.

Short selling se tumači kao i držanje kratkih pozicija koje su suprotne od dugih. Duge pozicije (long) podrazumevaju dugoročno držanje akcija, koje su prema mišljenju investitora potcenjene i koje se kupuju radi ostvarivanja profita nakon rasta cene. Kod shortovanja treba znati da je potencijalni dobitak ograničen na vrednost akcija na nivou na kojem ste prodali, ali potencijalni gubitak može biti neograničen.

Kako short selling radi?

Za razliku od kupovine obične deonice, u kojoj je moguće pokrenuti poziciju i držati je na neodređeno vreme, prodaje na kratko zahteva da se zadrži visok oprez i stalno praćenje na tržištu, jer gubici na bilo kojoj kratkoj poziciji su teoretski neograničeni.

1. Pozajmljivanje akcija - Da bi profitirao od smanjenja cene, short prodavac pozajmljuje akcije i prodaje ih, očekujući da će biti jeftinije da ih otkupi u budućnosti. Vlasnik akcija nije obavešten da su iste pozajmljene short sell prodavcu, ali to ne ometa vlasnika da ih proda u bilo koje vreme.

2. Stvara obavezu - Nakon zaduživanja akcija preko TRADEWIN24, prodavac mora da vrati te akcije na neki kasniji datum. Kada se short prodavac odluči da je pravo vreme da se akcije kupuju na otvorenom tržištu, tada ih kupuje i vraća opet preko TRADEWIN24, i na taj način izmiruje obaveze. Nema potrebe da zna ko je vlasnik, jer cilj svakog učesnika jeste zarada na osnovu procene kretanja cene u budućnosti, dok posrednici kao što je TRADEWIN24 brinu o tome da se svi procesi odvijaju u skladu sa tržišnim pravilima i snose tu vrstu rizika.

3. Proces se sprovodi preko Margin računa - Pre samog shortovanja akcija, morate biti odobreni za margin trgovanje od strane TRADEWIN24. Margin račun je neophodan kako biste preko njega pozajmili akcije koje ćete kasnije vratiti. Tokom perioda držanja jedne kratke pozicije, dakle od prodaje pa sve do kupovine i vraćanja istih akcija, TRADEWIN24 će pažljivo pratiti iznos na vašem nalogu, kako bi se osigurao zahtev da ćete moći da odgovorite na svoju obavezu.