Tarife

već od 4 USD po nalogu

Znamo koliko važnu ulogu troškovi imaju u tvom trgovanju na berzi. Iz tog razloga od 01.07.2021. uvodimo 2 nova paketa provizija koji su prilagođeni različitim potrebama investitora.

LITE 3000

Akcije/ETF/Ugovori na razliku u ceni

$8 Minimum po nalogu

 • Američke berze
 • 8 USD minimum po nalogu
 • 0.01 ili 0.02 USD po akciji
 •  
 • Evropske berze
 • 10 EUR minimum po nalogu
 • ili 0.3% od istrgovanog iznosa

Napomena: Svaki realizovani nalog sa količinom većom od 3,000 akcija se tarifira 50% jeftinije ili 0.01 USD/SAD po akciji. Ovo se odnosi samo na akcije američkih berzi.

Forex

$4 Minimum po nalogu

 • Sve valute
 • minimum po nalogu 4 USD/EUR
 • ili 2.5 pipsa x istrgovani iznos

Opcije

$8 Minimum po nalogu

 • Amerika i Evropa
 • minimum po nalogu 8 USD/EUR
 • ili po 1 ugovoru 6 USD

Fjučersi

$10 Minimum po nalogu

 • Amerika i Evropa
 • minimum po nalogu 10 USD/EUR
 • ili po 1 ugovoru 8 USD/EUR

Ova tarifna struktura je namenjena malim investitorima čija vrednost trgovačkog računa ne prelazi 3,000 EUR.

Ovim smo želeli da podržimo male investitore na njihovom putu do većeg portfolia i zarade. Ova tarifa se dodeljuje svakom klijentu koji je na kraju tekućeg meseca imao vrednost računa ne veću od 3,000 EUR i primenjuje se u narednom mesecu, kao i svim novim klijentima čije ulaganje ne prelazi 3000 EUR.

Ukoliko klijent ne ispunjava uslov za LITE 3000, primeniće se STANDARD tarifa. Međutim, sa rastom vrednosti portfolia preko 3,000 EUR i dalje možeš dobiti nižu proviziju većim obimom trgovanja ispunjavanjem uslova za TRADER PRO paket. Kompletnu tarifu pogledaj u tarifniku.

TRADER PRO

Akcije/ETF/Ugovori na razliku u ceni

$6 Minimum po nalogu

 • Američke berze
 • 6 USD minimum po nalogu
 • 0.01 USD po akciji
 •  
 • Evropske berze
 • 10 EUR minimum po nalogu
 • ili 0.25% od istrgovanog iznosa

Forex

$4 Minimum po nalogu

 • Sve valute
 • minimum po nalogu 4 USD/EUR
 • ili 1.5 pipsa x istrgovani iznos

Opcije

$6 Minimum po nalogu

 • Amerika i Evropa
 • minimum po nalogu 6 USD/EUR
 • ili po 1 ugovoru 5 USD/EUR

Fjučersi

$8 Minimum po nalogu

 • Amerika i Evropa
 • minimum po nalogu 8 USD/EUR
 • ili po 1 ugovoru 6 USD/EUR

Ova tarifna struktura je namenjena aktivnim trejderima koji realizuju 150 ili više naloga u toku meseca, čime stiču pravo na TRADER PRO tarifu u narednom mesecu.

Ovaj presek se vrši na kraju svakog meseca, te ukoliko klijent ne ispunjava uslov za TRADER PRO tarifu, primeniće se STANDARD tarifa ili LITE 3000. Napomena: U tarifu od 6 USD su uključeni svi troškovi: ispostavljanja naloga, berze, kliringa i saldiranja.

TARIFNIK

LITE 3000

Sadržaj tarifnika

Akcije/ETF/Ugovori na razliku u ceni
 • Severna amerika
 • Evropa
 • Azija
Fjučersi
 • Severna Amerika
 • Evropa
 • Azija
Opcije
 • Severna Amerika
 • Evropa
 • Azija
Forex
 • 23 valutna para
Spot metali
 • Zlato
 • Srebro

STANDARD

Sadržaj tarifnika

Akcije/ETF/Ugovori na razliku u ceni
 • Severna amerika
 • Evropa
 • Azija
Fjučersi
 • Severna Amerika
 • Evropa
 • Azija
Opcije
 • Severna Amerika
 • Evropa
 • Azija
Forex
 • 23 valutna para
Spot metali
 • Zlato
 • Srebro

TRADER PRO

Sadržaj tarifnika

Akcije/ETF/Ugovori na razliku u ceni
 • Severna amerika
 • Evropa
 • Azija
Fjučersi
 • Severna Amerika
 • Evropa
 • Azija
Opcije
 • Severna Amerika
 • Evropa
 • Azija
Forex
 • 23 valutna para
Spot metali
 • Zlato
 • Srebro

Ostali troškovi

Sadržaj tarifnika

Bankarski troškovi
 • Deponovanje novčanih sredstava
 • Povlačenje novčanih sredstava
 •  
Marginski kredit
 • Pozajmica na 23 valute
Podaci u realnom vremenu
 • Severna Amerika
 • Evropa
 • Azija
Pozajmljivanje akcija
 • Naknada za short
Prebacivanje HoV
 • Po ISIN broju 50 EUR

Šta znači transparentna tarifna struktura?

Većina početnika može lako biti dovedena u zabludu ciljanim reklamiranjem samo „besplatnog“ dela tarifne strukture, dok je ostatak dobro sakriven na sajtovima većine brokera. Takođe, većina investitora ne obraća pažnju na sve dodatne troškove ispostavljanja naloga kao što su troškovi berze, kliringa i saldiranja.

Naša traifna struktura je potpuno transparentna, što znači da nema skrivenih troškova, zatim troškova održavanja niti penala za neaktivnost. Potrebno je naglasiti da su u iznos provizije već uračunati SVI troškovi: trgovanja, ispostavljanja naloga, troškovi berze, kliringa, saldiranja, čuvanja HoV kao i korišćenja profesionalne trgovačke platforme.

strategija