Tarife

Od 09.05.2022. stupa na snagu promena tarifnih paketa. Postojeći klijenti koji žele PLATINUM tarifni paket potrebno je da kontaktiraju našu podršku na 011/4444-103 ili support@tradewin24.com.

STANDARD

Akcije/ETF

$20/€20 Minimum po nalogu

 • Američke berze
 • 20 USD minimum po nalogu
 • ili 0.03 USD po akciji
 •  
 • Evropske berze
 • 20 EUR minimum po nalogu
 • ili 0.5% od istrgovanog iznosa

Napomena: Svaki realizovani nalog sa količinom većom od 3,000 akcija se tarifira 50% jeftinije ili 0.02 USD/SAD po akciji. Ovo se odnosi samo na akcije američkih berzi.

CFD

$15/€15 Minimum po nalogu

 • Americke berze
 • 15 USD minimum po nalogu
 • ili 0.02 USD po akciji
 • Evropske berze
 • 15 EUR minimum po nalogu
 • ili 0.3% od istrgovanog iznosa

Fjučersi

$20/€20 Minimum po nalogu

 • Američke berze
 • 15 USD po fjučers ugovoru
 • Evropske berze
 • 15 EUR po fjučers ugovoru

Opcije

$15/€15 Minimum po nalogu

 • Američke berze
 • 10 USD po ugovoru
 • Evropske berze
 • 10 EUR po ugovoru

Forex

$15 Minimum po nalogu

 • Forex tržište
 • 15 USD po nalogu
 • ili 0.05% od iznosa

PLATINUM

Akcije/ETF

$15/€15 Minimum po nalogu

 • Američke berze
 • 15 USD minimum po nalogu
 • ili 0.02 USD po akciji
 •  
 • Evropske berze
 • 15 EUR minimum po nalogu
 • ili 0.35% od istrgovanog iznosa

Napomena: Svaki realizovani nalog sa količinom većom od 3,000 akcija se tarifira 50% jeftinije ili 0.01 USD/SAD po akciji. Ovo se odnosi samo na akcije američkih berzi.

CFD

$10/€10 Minimum po nalogu

 • Americke berze
 • 10 USD minimum po nalogu
 • ili 0.01 USD po akciji
 •  
 • Evropske berze
 • 10 EUR minimum
 • ili 0.15% od istrgovanog iznosa

Fjučersi

$15/€15 Minimum po nalogu

 • Američke berze
 • 12 USD po fjučers ugovoru
 • Evropske berze
 • 10 EUR po fjučers ugovoru

Opcije

$10/€10 Minimum po nalogu

 • Američke berze
 • 7 USD po ugovoru
 • Evropske berze
 • 5 EUR po ugovoru

Forex

$9 Minimum po nalogu

 • Forex tržište
 • 9 USD po nalogu
 • ili 0.03% od iznosa

Tarifni paketi

Prilikom otvaranja računa neophodno je odabrati tarifni paket. U ponudi su 2 tarifna paketa:

STANDARD i PLATINUM

Izabrani tarifni paket će biti dodeljen klijentskom računu ukoliko ispunjava uslove iz tabele ispod.

STANDARD PLATINUM
Minimalni ulog 2,000 EUR/USD
Instrumenti Svi Svi
Long
Short
Saldiranje HoV 2 dana Odmah
Automatska konverzija valuta
Leveridž (brokerska pozajmica)
Tip računa keš marginski

* Postoji mogućnost automatske konverzije valuta u okviru PLATINUM tarifnog paketa koja takođe funkcioniše po principu brokerske pozajmice. Na primer, ukoliko posedujete 10,000 EUR, a za kupovinu akcija Vam je potrebno 10,000 USD, sistem neće konvertovati Vaše EUR, već Vam pozajmiti 10,000 USD. Na pozajmljeni iznos se plaća naknada na pozajmicu dok se sa druge strane klijent ne izlaže negativnim kursnim razlikama i forex trošku prilikom konverzije.

Šta znači transparentna tarifna struktura?

Većina početnika može lako biti dovedena u zabludu ciljanim reklamiranjem samo „besplatnog“ dela tarifne strukture, dok je ostatak dobro sakriven na sajtovima većine brokera. Takođe, većina investitora ne obraća pažnju na sve dodatne troškove ispostavljanja naloga kao što su troškovi berze, kliringa i saldiranja.

Naša traifna struktura je potpuno transparentna, što znači da nema skrivenih troškova, zatim troškova održavanja niti penala za neaktivnost. Potrebno je naglasiti da su u iznos provizije već uračunati SVI troškovi: trgovanja, ispostavljanja naloga, troškovi berze, kliringa, saldiranja, čuvanja HoV kao i korišćenja profesionalne trgovačke platforme.

Naknade koje nisu uračunate u proviziju možeš preuzeti ovde.

strategija