IPO - Šta je inicijalna javna ponuda?

  • Autor: TradeWin24
  • Foto: pixabay.com

Inicijalna javna ponuda akcija ili IPO je prva prodaja akcija privatne kompanije javnosti. Al vodi malu prodavnicu sladoleda i želi da poveća broj lokacija kako bi više ljudi uživalo u njegovim ukusnim sladoledima. Iako je njegova radnja profitabilna, nema dovoljno novca da otvori nove prodavnice a da se dodatno ne zaduži.

Al ne želi da uzima dodatni kredit, pa odlučuje da proda akcije svog biznisa javnosti kako bi finansirao njegovo proširenje. Al se obraća investicionoj banci kako bi pokrenuo postupak IPO-a. Investiciona banka procenjuje vrednost njegovog biznisa na 300,000 dolara i odlučuje da ovu vrednost podeli na 50,000 akcija po ceni od 6 dolara po akciji. Investiciona banka prodaje 25,000 akcija javnosti, dok Al zadržava preostalih 25,000 akcija.

Sada je Al sakupio 150,000 dolara od investitora dok je istovremeno zadržao 50% vlasništva u svojoj kompaniji. Al koristi dodatni novac kako bi otvorio 5 novih radnji, povećavajući profit svoje kompanije i vrednost akcija svojih investitora. IPO pomaže privatnim kompanijama da pribave potrebna sredstva kako bi proširile svoje poslovanje.