Investicioni fondovi - Uložite u najveće evropske investicione fondove

Izvor: Investopedia
27.03.2020

Uložite u najveće evropske investicione fondove. Tradewin24 nudi niske troškove koji Vam omogućavaju da to uradite na najjeftiniji i najefikasniji način. Investicioni fondovi prikupljaju kapital od velikog broja individualnih investitora i investiraju ga u već definisani portfolio.

Stiv odlučuje da počne sa investiranjem. On želi balansirani portfolio, koji sadrži 50% akcija, 30% obveznica i 20% keša. Međutim, Stiv ima samo 50 dolara za investiranje. To znači da ima samo 25 dolara za akcije i još manje za obveznice. Nedostatak keša ga ograničava da samostalno ulaže u balansirani portfolio. Ali zato može da uloži novac u investicioni fond kako bi izbegao ovaj problem! Investicioni fond omogućava Stivu da uloži kapital u balansirani portfolio zajedno sa ostalim investitorima. Kupujući investicione jedinice fonda, Stiv može dobiti isti portfolio u koji bi inače sam uložio.

Sa velikim brojem investitora, investicioni fond omogućava pojedinačnom investitoru da alocira svoj kapital kako želi (onda kada nema drugih opcija). Postoji nekoliko vrsta investicionih fondova. Energetski fondovi, fondovi tržišta u razvoju pa čak i fond fondova. Ovo omogućava investitorima ulaganje u različite vrste (strukture) portfolia.

 

Video: investopedia.com

Prevod i sinhronizacija:

Tradewin24 Music: www.bensound.com

Investiraj odmah