Japanske svećice kao vrsta grafikona u tehničkoj analizi

  • Autor: Tradewin24
Japanske svećice kao vrsta grafikona u tehničkoj analizi

Ova vrsta grafikona, koja danas predstavlja primarni način prikazivanja cene, nastala je u 18. veku u Japanu.

Izumitelj ovog grafičkog prikaza, kojim se jednim stubićem prikazuju sve četiri cene je čuveni trgovac pirinc Munehisa Koma koji je stekao veliko bogatstvo primenom analize japanskih sveća. Danas su cenovni grafikoni sa japanskim svećicama prilično dominantni u tehničkoj analizi.

Na datom primeru u nastavku sa leve strane vidimo rastuću (zelenu) sveću, koja označava rast cene u posmatranom vremenskom periodu.

Skoro na svakom softveru za prikaz cene, trgovac ima mogućnost da menja vremenski period koji prikazuje sveća (candlestick timeframe) kako bi cenovni pokret posmatrao iz više vremenskih uglova i time što jasnije uočio moguće cenovne formacije ili druge elemente tehničke analize.

Vremenski periodi svećica koji se najviše posmatraju su 5 minuta, 15 minuta, 30 minuta, 1 sat, 4 sata, 1 dan, 1 nedelja i 1 mesec. Važno je napomenuti da se pravi razlika između vremenskog perioda koje nam svaka svećica pojedinačno prikazuje i šireg vremenskog horizonta u smislu perioda u kome se posmatraju sve svećice zajedno. Ako kažemo da želimo da vidimo period od 3 meseca sa svećicama od 4 sata, onda ćemo prvo na softveru odabrati vremenski horizont od 3 meseca i potom izabrati „vremensku veličinu“ (timeframe) sveća od 4h.

Koju „vremensku veličinu“ sveća će investitor posmatrati, zavisi prvenstveno od toga da li on trguje u toku samog dana (intraday trader) ili na nekoliko dana (swing trader) ili na nekoliko meseci (investitor).

Trgovci koji trguju u toku dana obično koriste veličinu sveća od 5, 15 ili 30 minuta.

Oni koji trguju na nekoliko dana ili nedelja uglavnom koriste sveće sa većim vremenskim obuhvatom od 30 minuta, 4 sata i sveće od 1 dana dok dugoročni investitori obično koriste sveće 4 sata, dnevne i nedeljne sveće.

Telo sveće (zelene boje) označava raspon kretanja cene od otvaranja do zatvaranja tržišta, dok vrhovi i dna označavaju raspon kretanja cene od najviše do najniže u datoj trgovačkoj sesiji.

Sa desne strane vidimo bearish (crvenu) sveću, koja označava pad cene u posmatranom vremenskom periodu.

Formacije na svećicama kao što kretanje cene pravi različite formacije koje nam mogu biti signal preokreta dosadašnjeg trenda ili nastvka istog, tako se i analizom samih svećića može doći do zaključka šta ce biti s cenom u narednom periodu.

Najbolji rezultati se postižu posmatranjem formacija na dnevnim ili nedeljnim svećama.

Na slici iznad su prikazane neke od najznačajnijih formacija svećica koje se često pojavljuju u trgovanju i mogu da budu od pomoći pri analizi cenovnog kretanja:

• Bearish Engulfing - označava preokret trenda iz rastućeg u padajući. Nakon rastuće svećice sledi jedna velika padajuća sveća koja svojim telom u potpunosti obuhvata prethodnu sveću.

• Bearish Tweezers – ukazuje na prekoret rastućeg trenda. Obe svećice su vrlo slične sa velikim gornjim repom što ukazuje na jak pritisak prodavaca koji bi trebalo da preokrene trend iz rastućeg u padajući.

• Bullish Engulfing – preokret trenda na gore. Nakon slabe padajuće sveće (crvena) sledi velika rastuća sveća koja poptuno nadmašuje prethodnu po veličini tela.

• Bullish Tweezers – označava preokret padajućeg trenda. Na samom dnu se pojavljuju skoro dve identične sveće sa visokim donjim repovima što ukazuje da se na tom nivou pojavljuju agresivni kupci i da uskoro sledi promena trenda.

• Doji – je jedna od najpoznatijih formacija na svećicama. „Mršavi“ oblici svećica, praktično bez tela, ukazuju na veliku neodlučnost tj. ravnotežu sila ponude i tražnje što može biti signal da ce se dosadašnji trend preokrenuti.