Kako se obračunava i isplaćuje porez na dividendu?

TradeWin24
Izvor: TradeWin24
Foto: canva
02.02.2022

Dividenda predstavlja deo profita kompanije koji se isplaćuje vlasnicima akcija date kompanije.

Mi ćemo se u ovom tekstu baviti tehničkim uslovima i važnim datumima za isplatu dividende kao i poreskim tretmanom dividende. Pa da krenemo od početka.

Koji su tehnički uslovi neophodni za isplatu dividende?

Za kupovinu i prodaju akcija neophodan je broker i brokerski ili trgovački račun. Na trgovačkom računu se može držati i gotovina i akcije. Kada dođe vreme za isplatu dividende, uplata leže na trgovački račun. Prilikom isplate dividende povećava se iznos gotovine na računu investitora za iznos dividende. Iznos koji leže na trgovački račun je automatski umanjen za porez na dividendu, što znači da na račun leže neto iznos dividende. Izveštaj o trgovanju koji TradeWin24 dostavlja svojim klijentima sadrži i informaciju o bruto i neto iznosu dividende. Pored toga, iznos plaćenog poreza se takođe prikazuje u ovom izveštaju.

Nauči sve o investiranju i dividendama na Berzanskoj akademiji u okviru Kursa investiranja na berzi. Pogledaj 10 besplatnih lekcija ovde.

 

Važni datumi za isplatu dividende

Kako bismo uopšte govorili o važnim datumima, prvi i osnovni uslov za dobijanje dividende je posedovanje akcije date kompanije.

Međutim, puko posedovanje akcije nekada ne znači da investitor ostvaruje uslov za isplatu dividende. 
Taj uslov će isključivo zavisiti od sledećih datuma:

· Declaration Date- dan objave dividende kada kompanija informiše investitore da će isplaćivati dividende i koji je iznos dividende

· Record Date- dan evidencije dividende na koji obavezno moramo posedovati akciju da bismo dobili dividendu

· Ex-Dividend Date- dan do koga najkasnije možemo kupiti akciju kompanije kako bismo dobili isplatu dividende (to je obično jedan radni dan pre dana evidencije).

· Payment Date- dan isplate dividende.
Dividenda se uglavnom isplaćuje kvartalno ili godišnje.

Bitno je znati da ako se akcija proda nakon Ex-Dividend Date, investitor i dalje dobija isplatu za taj period. Verovatno bi mnogi od vas pomislili da mogu nasamariti berzu tako što će kupiti akciju 2 dana pre Record Date-a pa je prodati na dan Payment Date-a. Međutim, ovo je pogrešno razmišljanje. Ukoliko je dividenda recimo 2%, obično se na dan kada se dividenda isplaćuje cena akcije smanji za 2% tako da se taj efekat anulira na kratak rok.

 

Poreski tretman dividende

Pitanje koje zanima većinu kako novih tako i iskusnih investitora je na koji način se vrši plaćanje poreza na dividendu u slučaju posedovanja akcija stranih kompanija?

U ovom slučaju emitent akcije (kompanija) je nerеzident i u velikom broju zemalja emitenti uplaćuju porez na dividendu umesto svojih akcionara. Ovo podrazumeva da se porez na dividendu automatski plaća u stranoj zemlji. 

U skladu sa tim, većina investitora ima sledeća pitanja: Zašto se porez plaća u stranoj zemlji? Zašto se plaća porez na dividende po većoj stopi nego u Srbiji? Hoće li Poreska uprava tražiti plaćanje poreza na dividendu i u Srbiji?

Mnogo je pitanja i nedoumica. U nastavku ćemo nastojati da razjasnimo poreski tretman dividendi i dobru praksu kada je porez na dividendu plaćen u zemlji emitenta.

Prvo što je važno napomenuti je da postoje zemlje sa kojima Srbija ima potpisan ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Listu ovih zemalja možeš pogledati na sajtu mnistarstva finansija u delu gde se nalaze ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Sa druge strane su zemlje sa kojima Republika Srbija nema potpisan ovakav tip ugovora. U oba slučaja gleda se dobrobit poreskog obveznika. 
 
Što se tiče zemalja sa kojim Srbija ima potpisan sporazum uglavnom se primenjuje pravilo naplaćivanja niže poreske stope. Uzećemo primer Sporazuma sa Kanadom koji se primenjuje na lica koja su rezidenti jedne od država potpisnica ili imaju državljanstvo obe zemlje. Stopa poreza na prihod od dividende u Srbiji je 15% a u Kanadi 30%. Sporazumom je definisano da se primenjuje poreska stopa od 15%. Važno je napomenuti da se ova stopa primenjuje samo ukoliko vlasnik akcije poseduje manje od 25% učešća u kapitalu date kompanije.

Ukoliko porez na prihod od dividende nije plaćen u zemlji emitenta, u obavezi si da prijaviš ostvareni prihod Poreskoj upravi. Ukratko, prilikom prijave navodi se osnov prihoda, visina prihoda i slično te se na osnovu prijave poreza obračunava i visina poreza. U svakom slučaju, porez na dividendu mora biti plaćen. Način i mesto plaćanja zavise od situacija koje smo prethodno naveli. TradeWin24 svojim klijentima besplatno izdaje potvrde o plaćenom porezu na dividendu.

Takođe, na Kursu investiranja na berzi nauči mnogo detaljnije o dividendi i kako da profitiraš putem isplate dividende. Pogledaj 10 besplatnih lekcija ovde.

Ovim tekstom smo se trudili da obuhvatimo sve najvažnije aspekte koji se odnose na dividendu. TradeWin24 kao broker #1 u Srbiji za inotrgovanje ti nudi direktan pristup na preko 135 svetskih berzi i investiranje u preko 30,000 instrumenata za trgovanje. Otvori trgovački račun na kome ćeš posedovati akcije i primati isplatu dividende. Za sve nedoumice vezane za isplatu dividende i plaćanje poreza na dividendu možeš nas kontaktirati putem mejla support@tradewin24.com.

Naš tim ti želi uspešno investiranje!
 

 

Investiraj odmah