Kontrola emocija kao jedan od najvažnijih faktora uspešnog investiranja

  • Autor: Tradewin24
  • Foto: Kiplinger
Kontrola emocija kao jedan od najvažnijih faktora uspešnog investiranja

Pored trgovačke strategije i kontrole rizika, najvažniji faktor uspešnog trgovanja je svakako kontrola emocija trgovca.

Disciplina najjačih emocija poput pohlepe i straha je neophodna kako bi doneli što racionanije I ispravnije odluke u momentima preokreta tržišta. Iako na prvi pogled izgleda kao lak zadatak, balansiranje između pomenutih emotivnih stanja je jedan od najtežih zadataka koji se nalazi ispred berzanskog trgovca. Naime, tržište se konstatno kreće u ciklusima bilo da je reč o manjim vremenskim periodima (minute, sati...) ili o dužim vremenskim slikama (nedelje, godine, dekade...). Stalna smena perioda kriza i rasta je osnovna I prirodna karakteristika tržišnog kretanja.

Ciklus obično započinje sa fazom optimizma. Investitori su pozitivni u očekivanjima, a tržište raste pa im se čini da su imaju razloga da pojačaju svoje investicione pozicije.

Nakon toga sledi faza potpunog uzbuđenja gde trgovac pomišlja da je investiranje „vrlo lagano“ i potom sve prerasta u fazu euforije kada je većina kupaca „zaslepljena“ pohlepom i trkom za profitom.

Na samom vrhuncu, odnosno u tački najvećeg finansijskog rizika, isključuje se potpuno kritički deo analize i stvara se iluzija o konstatno rastućem tržištu. U medijima se pojavlju članci o promeni paradigme celog tržišta, navode se uglavnom pristrasni argumenti koji idu u prilog nastavku rasta tržišta, pojavljuju se „poznati“ investitori koji iznose svoje stavove o ekonomskoj ekspanziji... U ovoj tački su najveći kupci upravo mali investitori dok se veliki igrači (instutucionalni investitori – „Smart money“) počinju sa prodajama svojih pozicija pripremajući se za zaokret tržišnog raspoloženja.

Prva značajnija cenovna korekcija običnog investitora dovodi u fazu nervoze. Sumnje preplavljuju osećanja trgovca. Jedna od najvećih greški u ovoj fazi je pronalaženje činjenično neutemeljenih argumenata da će se tržište ponovo vratiti na vrh a ustvari se iza svega krije iluzorno nadanje.

Potom sledi negiranje celokupne situacije, i umesto presecanja pozicije i prihvatanja gubitka/dobitka, trgovac zauzima stav da je on dugoročni investitor i da ne treba da ga se tiču trenutni kratkoročni padovi.

Sve veći broj profesionalnih investitora nastavlja sa prodajom, spirala pada, cena se produbljuje i potom se kod trgovca počinje javljati jak osecaj straha, a nedugo nakon toga i panika koja se okoncava fazom kapitulacije kada trgovac prodaje sav svoj portfelj na najnižim nivoima. U ovoj fazi, „pametan novac“ institucionalnih investitora pocinje da kupuje a najveći broj malih investitora se nalazi na strani prodavaca sa velikim gubicima.

Nakon što investitor proda sve svoje investicione pozicije i nastupi period potištenosti, tržište obično dolazi do svoje najniže tačke koja je, ustvari, idealna zona za kupovinu. Ovo je faza tržišta kada institucionalni investitori kreću sa masovnim kupovinama i kada dolazi do preokreta trenda iz padajućeg u rastući.

Iz gore navedenog sledi, naizgled, jednostavan zaključak – treba prodavati na vrhu u momentima opšte euforije malih investitora i kupovati na dnu u momentima potištenosti i kapitulacije nervoznih prodavaca.

Međutim, ovde se dolazi i do najveće prepreke ovako ispravnom postupanju a to je sama ljudska priroda. Jedan od najtežih momenata kod trgovca je da spozna i da pokuša da iskontroliše svoje emocije kako bi doneo što ispravniju odluku. Svakako najbolja metoda za prevenciju emotivnih grešaka je – imati unapred spremljen plan za trgovanje.

Prvo, pre bilo kog ulaska u investiciju neophodno je prethodno odrediti tačne cenovne nivoe gde ćemo uzeti profit i gde cemo „saseći“ naš gubitak.

Drugo, potrebno je biti disciplinovan u primeni prethodnog pravila. Ovo je možda i nateži deo jer su obično sile straha i pohlepe vrlo jake i često narušavaju trgovački plan i disciplinu. Usled nediscipline, često se desi da neiskusni trgovci prodaju svoju investiciju na samom dnu sa velikim gubitkom što je sve posledica velikog straha i donošenja emotivne odluke koja nije sadržana u njihovom inicijalnom trgovačkom planu.Takođe, dešava se i da se neka vrlo profitabilna investicija ne realizuje sa profitom jer se pod uticajem emocije pohlepe investitor nada da ce ostvariti još više i onda, umesto nastavka rasta cene, desi se nagli zaokret I investicija postane ubrzo negativna.

Gubitak novca kod trgovca često izaziva pojačan osecaj straha, besa, želje za osvetom, frustraciju, mržnju usmerenu na finansijsko tržište u celini itd.

Kada upadnete u nevolju ove vrste, nije jednostavno okrenuti novi list i nastaviti sa trgovanjem hladne glave. Ono što je dobro, to je osećaj povećane odgovornosti i njega treba iskoristiti kao zamajac za obuzdavanje emocija kako biste smireno i staloženo razmotrili celu situaciju i pokušali da shvatite šta vas je dovelo do takvog ponašanja.

Nakon realizacije većeg gubitka na berzi, prvo što treba da uradite jeste da obustavite svaki vid trgovine dok ne analizirate grešku, jer ako nastavite sa trgovanjem to ce samo doneti još problema zbog nervoze i uzbuđenja pod naletom negativnih emocija. Sve dok ne shvatite da ste sami odgovorni za ono što vam se događa u poslu, problemi će se iznova i iznova ponavljati.

Preuzmite odgovornost i pokušajte da spoznate šta možete uraditi na drugačiji nacin. To je mnogo zdravije u odnosu da budete gnevni na sve oko sebe i uvek okrivljujete druge faktore za svoje neuspehe. Sve dok krivite eksterne faktore znajte da nemate potpunu kontrolu nad svojim postupcima, a samim tim ni nad svojim trgovanjem.

Važno je biti svestan da uvek postoji rešenje. Na primer, možete izabrati drugo tržište ili uvesti automatski “stop-loss” sistem za sprečavanje gubitaka ili “take profit” za obuzdavanje pohlepe itd. Dakle, uvek možete nešto da promenite. Tako ćete doći do načina kojim cete moći da prepoznate svoje greške.

Sledite svoj plan – to vam je glavni zadatak. Videćete kako vam se samopouzdanje vraća i pomaže vam da se vratite na put uspeha. Posle velikih gubitaka krenite da inicirate prvo male kupovine/prodaje. Profitabilan dan, makar i sa minimalnim profitom, povratiće vam veru u sopstvene mogućnosti. Narednog dana postepeno povećajte svoje pozicije. Ako se osećate umorno, uzmite par dana odmora. Ako se osećate odmorno i sigurno, pokušajte da povećavate obim svojih operacija, ali idite korak po korak, kako biste se na kraju vratili na normalan nivo trgovanja.