Kristin Lagard se zalaže za digitalnu valutu centralne banke

  • Izvor: bankar.rs
  • Foto: Shutterstock
Kristin Lagard se zalaže za digitalnu valutu centralne banke

Predsednica Evropske centralne banke (ECB), Kristin Lagard, podržava aktivno učešće banke u razvoju digitalne valute centralne banke (CBDC), kako bi se rešila potražnja za bržim i jeftinijim prekograničnim plaćanjima.

U intervjuu francuskom poslovnom časopisu “Izazovi” objavljenom 8. januara, Lagardova je raspravljala o najverovatnijim pretnjama globalnoj ekonomiji 2020. godine, među kojima je imenovala pad trgovine i niz neizvesnosti, geopolitičke rizike i klimatske promene. Dalje, Lagard je primetila da je „EU i dalje najmoćnije ekonomsko i trgovinsko područje na svetu, sa ogromnim potencijalom“.

Na pitanje o posvećenosti ECB istraživanju i razvoju CBDC-a, Lagardova je naglasila hitnu potražnju za brzim i niskim troškovima plaćanja, polje u kojem vidi da zauzima vodeću poziciju, a ne da ostaje posmatrač promenljivog sveta. Kao takva, Lagard je rekla:

“ECB će nastaviti da procenjuje troškove i koristi izdavanja digitalne valute centralne banke koja bi obezbedila da javnost ostane u mogućnosti da koristi novac centralne banke, čak i ako upotreba fizičkog novca na kraju prestane.”

Lagardova je podsetila da banka nastavlja da ispituje izvodljivost i prednosti CBDC-a jer bi takvo sredstvo plaćanja moglo uticati na finansijski sektor i promenu monetarne politike. Propisala je da je ECB formirala ekspertsku radnu grupu koja će blisko sarađivati s nacionalnim centralnim bankama kako bi ispitala izvodljivost CBDC-a Evrozone.

Lagardova je prethodno iskazala pozitivan stav prema digitalnim valutama, rekavši u decembru prošle godine da bi ECB trebalo da bude ispred drugih u pogledu potražnje za stejblkoin novčićima.

Prošlog septembra, kada je Legardova još uvek bila šef Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i kandidat za sledećeg predsednika ECB, ona je tvrdila da će se fokusirati na to da se institucije brzo prilagođavaju brzo promenljivom finansijskom okruženju.

U međuvremenu, ECB ostaje otvorena za ideju digitalnog ekvivalenta evra, ali želi da zaustavi građane da ih čuvaju u većim količinama.