Nova zlatna groznica? Pozitivan signal za zlato?

  • Autor: TradeWin24
  • Foto: canva.com

Kao i svakog ponedeljka uradićemo tehničku analizu i predviđanje tržišta akcija, zlata, nafte, valuta i drugih instrumenata za nedelju ispred nas.

Od važnih tema izdvajamo:

  • Amerika uvela sankcije za kinesku kompaniju koja proizvodi poluprovodnike
  • Prva debata predsednika Trampa i kandidata Bajdena pod budnim okom investitora
  • Podaci o nezaposlenosti ove nedelje za Ameriku

Da podsetimo, TradeWin24 pored analize tržišta omogućava i direktno trgovanje na preko 130 berzi. Na našoj platformi možete trgovati akcijama, obveznicama, plemenitim metalima, naftom, robama, indeksima i mnogim drugim instrumentima.

Facebook – Za ovu nedelju izabrali smo akciju kompanije Facebook. Naša prognoza proteklih nedelja ukazivala je na mogućnost da ova akcija izgubi svoju vrednost do naših nivoa podrške pošto je prethodno dostigla gornju vrednost koju smo prognozirali. Za sada ova akcija pratila je opšti sentiment i pad indeksa i postoji mogućnost da ova akcija posle kratkog oporavka padne do drugog nivoa podrške.  Za sada cena je dotakla naš prvi nivo podrške od 254 USD i trenutno je u fazi kratkog oporavka. Postoji mogućnost da cena dodatno izgubi vrednost do drugog nivoa podrške koji se nalazi na 207 USD.

SP500 – Pad glavnog indeksa SP500 proteklih nedelja i dalje traje. Protekla nedelja prošla je u privremenoj pauzi jer je cena oscilovala na manje više istim nivoima sa malom tendencijom rasta. Uprkos pozitivnim vestima za američku ekonomiju ulazimo u turbulentan izborni period kao i mogućnost obnavljanja pandemije na jesen. Mogućnost postoji da cena ovog indeksa dostigne i niže nivoe u nedeljama koje dolaze. Nivo tehničkog otpora nalazi i dalje oko 3,600  dok su prvi nivoi podrške na koje smo ukazivali dostignuti oko 3,213. Postoji mogućnost da posle kratkog oporavka cene ovaj indeks nastavi da gubi vrednost do drugog nivoa podrške koji se nalazi na nivoima od  2,936. Indikatori koji mere snagu trenda takođe ukazuju da je pad cene vrlo moguć u narednom periodu ali posle kratkog oporavka.

NASDAQ100 – Indeks koji odražava cenu najjačih tehnoloških kompanija Nasdak takođe doživeo je oštar pad cene proteklih nedelja. Prethodne nedelje cena je oscilovala na manje više istim nivoima sa malom tendencijom rasta. Na ovaj indeks uticao je strah od zaoštravanja tenzija između Kine i Amerike i moguće  sankcije kompanijama u sektoru poluprovodnika proteklih nedelja koje su se i obistinile. Amerika je uvela sankcije kineskoj kompaniji koja se nalazi u ovom sektoru iz razloga sigurnosti. Ulazimo i u turbulentan period izbora u Americi kao i moguće obnavljanje pandemije na jesen. Ne isključujemo  takođe mogućnost da vidimo privremeni povratak cene do nivoa 11,500 odakle bi se pad cene nastavio ka nivoima podrške.  Nivoi otpora ostaju na 12.300 dok se nivoi podrške pojavljuju na 10,316 i 9,383.

XAU/USD - Zlato trguje na istorijski najvišim nivoima i nastavlja da privlači pažnju investitora i medija u ovako nestabilnim ekonomskim i geopolitičkim uslovima. Štampanje valuta od strane centralnih banka širom sveta uplašilo je investitore za njihovu buduću vrednost pa se sve više odlučuju za kupovinu ovog plemenitog metala.  Trenutno se cena nalazi u periodu konsolidacije, sa malom korekcijom kretanja od prošle nedelje ka nižim nivoima. Prvi nivo podrške na koji smo ukazivali je dostignut oko 1,862 USD dok se drugi nivo podrške nalazi na  1670 USD. Nivo otpora ostaje otpora oko 2,200 USD. Indikator relativne snage trenda ukazuje da je moguć rast cene uskoro.

NAFTA – Cena Američke lake nafte nije puno oscilirala protekle nedelje. I dalje smo mišljenja da će cena izgubiti vrednost u nedeljama koje dolaze.  Moguće je konsolidovanje tj kretanje po strani oklevanje cene da odmah krene ka nižim nivoima. Nivoi tehničkog otpora nalaze se ceni od 46 USD dok se nivoi podrške nalaze na ceni od 36,20 i 32 USD.

EURUSD – Ovaj valutni par je u protekloj nedelji trgovao na kao i ispod važnih nivoa podrške koji su se nalazili na 1,17. Indikator snage trenda kao i blizina gornjeg nivoa podrške ukazuju na moguć privremeni oporavak cene ali ne zadugo. Inflacija u EU zoni nastavlja da gubi vrednost što implicira i dalje intervencije Evropske Centralne banke kao i mogućnost da cena ove valute i dalje izgubi vrednost. Takođe obnavljanje pandemije i delimično ponovno zatvaranje ekonomija u EU zoni predstavljaju veliki rizik. Nivoi otpora se sada pomeraju na nivoe od 1,19 i 1,20 dok se nivoi podrške nalaze na 1,1420  za sada.

BAKAR – Ovaj metal izgubio je svoju postignutu vrednost sa nivoa na koji smo ukazivali u prethodnim nedeljama. U skladu sa opštim sentimentom tržišta ovaj važan metal za ekonomije sveta takođe je ispratio pad cene svetskih indeksa.  Treba navesti da je Kina kupila najveće količine ovog metala još od 2002 godine praveći zalihe na ovako relativno pristupačnim cenama. Nivo otpora nalazi se na 3,10 dok se prvi nivoi podrške nalaze na 2,70 USD.

Ekonomski kalendar i pregled vesti

Ekonomski kalendar za ovu nedelju prilično je popunjen i sadrži vesti koje mogu imati uticaja na tržište. Vesti počinju u utorak gde očekujemo nove vesti o inflaciji u Nemačkoj i poverenju investitora u Americi. U sredu izlazi nezaposlenost u Nemačkoj kao i BDP za 2 kvartal u Americi. Četvrtak se odnosi uglavnom na Ameriku za koju će izaći vesti o inflaciji za avgust, zahtevi za pomoć države nezaposlenih kao i novo očitavanje stanja u proizvodnom sektoru. U petak su najvažnije vesti za ovu nedelju a to su poslednji podaci o nezaposlenosti u Americi za koju se očekuje da se spusti na 8,2%. Takođe videćemo poslednje podatke o inflaciji u EU zoni za septembar i Mičigen sentiment potrošača u Americi.

 

Ovo je bio pregled tržišta za nedelju koja je pred nama.

Nadam se da ćete ove informacije pametno iskoristiti u svom trgovanju.

Moje ime je Aleksandar Koprivica i vidimo se ponovo sledećeg ponedeljka.

Do tada, lep pozdrav.

 

OTVORI RAČUN

TRADEWIN24