Oprezno korišćenje leveridža

Tradewin24
Foto: Getty Images
20.12.2019

Leveridž je mehanizam koji vam omogućava kupovinu ili prodaju finansijskih instrumenata u iznosu većem od keša koji imate na svom računu.

Visok stepen leveridža vam može doneti veliku dobit ukoliko je vaša investiciona pozicija profitabilna ali može i raditi protiv vas ukoliko niste na pravoj strani tržišta.

Šta ovo u praksi znaci?

Recimo ako vam broker daje leveridž na akcije u iznosu X4 (puta 4) to zapravo znači da vi imate 4 puta veću kupovnu moć od keša na vašem računu.

Na primer, ukoliko na računu imate 10,000 USD a leveridž je puta 4, to znači da vi možete kupiti akcije u iznosu od 40,000 USD (30,000 USD je faktički pozajmica brokera).

Ovo znaci da ako ste na pravoj strani tržišta (profitabilni), vi ostvarujete 4 puta veći profit. Na primer kupili ste akciju čija je cena porasla 10%. Vrednost pozicije je 40,000 USD, to znači da ste vi sa 10,000 USD realnog sopstvenog novca ostvarili prinos 40,000 x 0.10 = 4.000 USD odnosno 4000 / 10,000 x 100 = 40%.

Drugim rečima, vi ste uspeli da sa leveridžom puta 4 ostvarite prinos od 40% na realni rast cene od 10%. Dakle, iznos leveridža je u stvari multiplikovao vaš dobitak.

Međutim, ova priča ima i svoju drugu stranu. Da kojim slučajem niste bili u pravu, i da je cena akcija zapravo pala 10%, vi biste umesto gubitka od 10% imali gubitak od 40%. Iz gore navedenog, proizilazi da trejderi moraju biti jako oprezni sa korišcenjem leveridža. Sva pravila money management-a i dalje ostaju u igri. Ona vas zapravo štite čak i ikada koristite veliki leveridž. Drugim rečima, pravilo 2% će ograničiti gubitak računa 10,000 USD na 200 USD koristio trejder leveridž ili ne.

Na ovaj način, on će biti u mogućnosti da iskoristi dobru stranu leveridža i njegov potencijal, a da ograniči gubitak.

Druga stvar o kojoj treba voditi računa kada je leveridž u pitanju je volatilnost instrumenta kojim se trguje.

Stoga, pravilo koje se samo nameće jeste da ne sme postojati veliki leveridž kod volatilnih instrumenata.

Akcije kao najvolatilniji instrumenti moraju imati najmanji leveridž iz razloga što je sama volatilnost (mogućnost ogromnih dnevnih oscilacija u ceni) sama po sebi rizična. Ako se tome doda još i visok leveridž, onda je rizik dvostruko veći.

 

Investiraj odmah