Osnovne strategije - kako zaraditi pomoću različitih strategija (put/call opcije)

Jasmina Ostojić
09.12.2019

Kao što je već rečeno najznačajnija podela opcija je na kupovne (call) i prodajne (put) opcije. U zavisnosti od pozicije koji kupci i prodavci zauzimaju razlikujemo long  i short pozicije. Prava i obaveze iz opcija su različite te kupac opcije ima pravo ali ne i obavezu, dok prodavac opcije mora da izvrši ugovornu obavezu.

Osnovne strategije - kako zaraditi pomoću različitih strategija

U zavisnosti da li se kupuje ili prodaje Call ili Put opcija moguće su četiri strategije:

 • Kupovina kupovne (call) opcije
 • Prodaja kupovne (call) opcije
 • Kupovina prodajne (put) opcije
 • Prodaja prodajne (put) opcije 

Kupovina call opcije

Call opcija daje pravo kupcu da kupi aktivu iz opcije, ali ne i obavezu. Ovo pravo se ostvaruje putem plaćanja premije koja pripada kupcu. Za prodavca ovo predstavlja dobitak, odnosno on se uzimajući premiju  obavezuje da će kupcu call opcije prodati predmet iz opcije po stajk ceni bez obzira na trenutno stanje na tržištu. Motiv kupca call opcije jeste pretpostavka da će tržišna cena predmeta opcije rasti u narednom periodu. Ukoliko dođe do očekivanog rasta cena kupac call opcije ima pravo da kupi po stajk ceni koja je ugovorena, što će i učiniti u ovom slučaju.

Osnovne strategije - kako zaraditi pomoću različitih strategija

Kupac call opcije kupuje pravo da kupi predmet opcije po stajk ceni i za to plaća određenu cenu koju nazivamo premija. Prodavac se obavezuje da će kupcu prodati predmet iz opcije po stajk ceni ukoliko kupac opcije to zatraži i za to dobija premiju. Premija za kupca call opcije predstavlja trošak. 

Postoje  tri mogućnosti kretanja cena aktive iz opcije u odnosu na stajk cenu:

 • Tržišna cena je niža od stajk cene – u ovom slučaju kupac call opcije neće iskoristiti pravo kupovine aktive jer na tržištu može kupiti po nižoj ceni posmatranu aktivu i u ovom slučaju ostvari svoj maksimalni gubitak i to u visini plaćene premije
 • Tržišna cena je jednaka stajk ceni – u ovom slučaju kupac call opcije ukoliko iskoristi svoje pravo i kupi aktivu iz opcije ostvaruje gubitak u visini premije, ukoliko ne iskoristi pravo kupovine aktive i opcije takođe snosi gubitak u visini premije.
 • Tržišna cena je viša od od strajk cene – u ovom slučaju kupac može ostvariti gubitak koji je niži od premije, nulti rezultat ili dobitak.

Prodaja Call opcije

Kao što je već rečeno call opcija daje pravo kupcu da je izvrši ili ne. S druge strane, prodavac ima obavezu da aktivu proda ukoliko kupac odluči na izvršenje opcije. U ovom slučaju prodavac preuzima veći rizik od kupca call opcije jer usled rasta tržišne cene kupac se odlučuje za izvršenje opcije a prodavac može ostvariti „neograničen“ gubitak. Prodavac call opcije očekuje da će tržišna cena aktive iz opcije ići silaznom putanjom, te kupac call opcije neće tražiti njeno izvršenje i prodavac će ostvariti dobitak u iznosu premije a aktiva će ostati u njegovom vlasništvu. 

Osnovne strategije - kako zaraditi pomoću različitih strategija

Prodavac call opcije ima obavezu da na zahtev kupca proda aktivu po strajk ceni. On za ovu obavezu dobija premiju. Premija predstavlja za prodavca call opcije maksimalni dobitak koji može ostvariti. 

Postoje  dve mogućnosti kretanja cena aktive iz opcije u odnosu na stajk cenu:

 • Tržišna cena je viša od od strajk cene – opcija će se izvršiti po stajk ceni, u ovom slučaju prodavac opcije zadržava premiju, ali može ostvariti ogroman gubitak ukoliko dođe do enormnog rasta cene aktive iz opcije. U tom slučaju prodavac call opcije gubi mogućnost da zaradi prodajom aktive po tržišnoj ceni već je prodaje po strajk ceni dok kupcu call opcije prepušta mogućnost prodaje aktive po višoj ceni od cene po kojoj je kupljena (stajk cene).
 • Tržišna cena je niža od stajk – prodavac ostvaruje svoj maksimalni profit u visini premije, jer kupac nema interes da kupuje aktivu po strajk ceni jer je može kupiti jeftinije na tržištu

Kupovina put opcije

Kupac može kupiti i put opciju, odnosno kupiti pravo da proda aktivu po strajk ceni. Motiv kupca put opcije jeste očekivanje da će cena aktive iz opcije padati. U tom slučaju kupac put opcije će iskoristi svoje pravo i prodati aktivu po strajk ceni koja je viša od tržišne. I kod kupovine put opcije kupac plaća određenu premiju koja zapravo predstavlja cenu opcije. 

Osnovne strategije - kako zaraditi pomoću različitih strategija

Opcija se aktivira na zahtev kupca. Ukoliko dođe do pada na tržištu i strajk cena bude viša od tržišne kupac će aktivirati opciju i prodati aktivu. 

Kupac put opcije može se naći u tri osnovne situacije u zavisnosti od kretanja na tržištu:

 • Tržišna cena viša od strajk cene – u ovom slučaju kupac neće aktivirati put opciju jer na tržištu može prodati aktivu po višim cenama nego što je strajk cena, njegov gubitak je ograničen na plaćenu premiju
 • Tržišna cena je jednaka strajk ceni – kupac može aktivirati opciju i iskoristiti pravo da proda aktivu, a ukoliko je aktivira ostvariće gubitak u visini premije
 • Tržišna cena je niža od strajk cene – ovde kupac može aktivirati opciju i ostvariti ograničen gubitak, nulti ishod ili ograničeni dobitak. Gubitak je uslovljen plaćenom premijom jer premija za kupca predstavlja trošak. Za razliku od call opcije ovde je dobitak ograničen jer tržišna cena ne može biti manja od nule. 

Prodaja put opcije 

Prodajom put opcije prodavac se obavezuje da će na zahtev kupca put opcije prodati aktivu iz opcije po strajk ceni. Prodavac za preuzetu obavezu dobija naknadu u vidu premije. Motiv prodavca put opcije nalazi se u očekivanju rasta tržišne cene. 

Osnovne strategije - kako zaraditi pomoću različitih strategija

Prodavac put opcije u suštini može se nađi u dve situacije u zavisnosti od kretanja tržišne cene:

 • Tržišna cena viša od strajk cene - kupac neće iskoristiti pravo da proda aktivu, I u tom slučaju prodavac ostvaruje svoj maksimalni dobitak koji je jednak iznosu premije
 • Tržišna cena je niža od strajke cene – u ovom slučaju kupac se može odlučiti za prodaju aktive i prodavac opcije je u obavezi da proda aktivu po ceni koja je viša od tržišne i ostvaruje gubitak u visini tržišne cene umanjene za premiju, odnosno ograničen je padom cene aktive.

Stvarna vrednost opcije

Osnovne strategije - kako zaraditi pomoću različitih strategija

Stvarna vrednost opcije predstavlja u suštini finansijski rezultat koji bi imalac opcije ostvario njenom momentalnom realizacijom. I kod call i kod put opcija upoređujemo stajk i tržišnu cenu. 

Opcija može biti:

 • In the money
 • Out of the money

Ukoliko je tržišna cena viša od stajk kod call opcije cene kažemo da je opcija u novcu, odnosno kupac će realizacijom opcije zaraditi. On u ovom slučaju ima interes da kupi aktivu po strajk ceni, a zatim da tu aktivu proda po tržišnoj ceni. S druge strane ako je strajk cena viša od tržišne kupac opcije neće zahtevati izvršenje opcije  jer ima realnu mogućnost da istu aktivu kupi na trržištu po nižoj ceni. U ovom slučaju kažemo da je opcija out of the money.

Kod put opcija situacija je obrnuta. Ukoliko je tržišna cena niža od strajk cene kažemo da je opcija in the money. Kupac put opcije se odlučuje da proda aktivu po strajk ceni koja je viša od tržišne i na taj način zaradi u razlici na ceni. S druge strane kada je strajk cena niža od tržišne kažemo da je opcija Out of the money i u tom slučaju kupac put opcije nema interes da proda svoju aktivu po strajk ceni jer prodajom predmetne aktive na tržištu ostvaruje veći profit. I u tom slučaju opcija neće biti realizovana. 
 

Investiraj odmah