Pogledajte koje su to najveće berze sveta

Izvor: Tradewin24
Foto: canva
21.06.2019

Berza je fizički i poslovno organizovan prostor, na kome se po strogo utvrđenim pravilima trguje hartijama od vrednosti, novcem i stranim sredstvima plaćanja.

Berza je institucija finansijskog tržišta, ali je i sama po sebi finansijsko tržište. Berze kao institucije organizovanog finansijskog tržišta kapitala, predstavljaju samostalne organizacije koje poseduju sopstveni poslovni prostor (zgradu), članstvo i poslovna pravila. Ključna funkcija berze je da obezbedi kontinuirano tržište hartija od vrednosti.

Trgovina se odvija po posebnim pravilima berze, obično potvrđenim od strane državne vlasti. Na berzi se samo zaključuju poslovi, dok se isporuke i plaćanja odvijaju van berze.

Polazeći od vrste berzanskog materijala, berze se mogu podeliti na robne berze i finansijske berze.

 Na robnim berzama se trguje različitim vrstama roba (pšenica, soja, kukuruz, meso, kafa, nafta, zlato, bakar, pamuk, šećer, kakao itd.)

 Finansijske berze su one berze na kojima se trguje hartijama od vrednosti, najčešće onima koje predstavljaju finansijske instrumente na tržištu kapitala (akcijama, obveznicama …), ali i kratkoročnim hartijama, zatim devizama, kamatnim stopama, berzanskim indeksima, finansijskim derivatima (fjučersima i opcijama).

Geografski gledano, najveće i najznačajnije berze na svetu su američke, evropske i azijske.

Berze u SAD-u s najvećim prometom su:

NYSE - Njujorška berza, svetski lider po tržišnoj kapitalizaciji od oko 20 hiljada milijardi dolara,

NASDAQ - Elektronska berza sa sedištem u Njujorku sa preko 3.300 listiranih kompanija,

CBOT – Chicago Board of Trade, najveća robna berza na svetu gde se pored standardnih roba poput nafte, zlata, žitarica i metala vrlo aktivno trguje i berzasnkim indeksima, kamatnim stopama i valutnim parovima (forex)

Najveće evropske berze su:

XETRA – elektronska berza koja se nalazi u sastavu nemačke Frankfurt Stock Exchange. Najveća berza za trgovanje akcijama nemačkih kompanija.

LSE - London Stock Exchange – sa sedištem u Londonu predstavlja treću najveću berzu na svetu sa tradicijom dugom preko 300 godina.

Euronext Paris – sa sedištem u Parisu, pored Francuske obuhvata i finansijska tržišta Holandije, Portugala, Belgije.

Azija:

Shanghai Stock Exchange. – najveća berza u Kini i druga najveća na svetu.

Tokyo Stock Exchange – najveća berza u Japanu i treća po veličini prometa u svetu.

Kako da kreneš sa investiranjem?

Prvi i osnovni korak je edukacija. Investitori često smatraju da o berzi znaju mnogo više nego što je to zaista slučaj. Uvek možeš besplatno započeti svoju edukaciju na Berzanskoj akademiji. Registruj se i slušaj 10 besplatnih lekcija ovde.

Investiraj odmah