Povećanje marginskog zahteva

TradeWin24
Foto: canva.com
24.09.2020

Visok stepen nestabilnosti na tržištima proteklih nedelja ukazuje na to da će ista biti suočena sa povišenom volatilnošću u narednom periodu kao posledica američkih izbora u novembru 2020. godine.

Naš inostrani partner deli ovo mišljenje, te je povodom gore navedene situacije na vreme preuzeo određene mere kako bi zaštitio sebe i svoje klijente.

Mere koje će biti primenjene odnosiće se na kontrolu leveridža odnosno trgovanja putem brokerske pozajmice. U vezi sa tim marginski zahtev biće povećan (margin requirements) za 35% iznad dosadašnjih nivoa na svim istrumentima.

Kako bismo ovo bolje ilustrovali, za primer ćemo uzeti Reg. T marginski račun i akciju XYZ. Inicijalni marginski zahtev (Initial Margin) za pomenutu akciju XYZ iznosi 50% dok je margina održavanja 25% (Maintenance Margin). Sa novim načinom obračuna inicijalna margina će iznositi 67.5% dok će margina održavanja iznosti 33.75%.  

Inicijalna margina: 50 + (35%x50) = 67.5%

Margina održavanja: 25 + (35%x25) = 33.75%

Slična računica će biti primenjena i na portfolio margin račune.

Ove promene neće nastupiti odjednom. Inicijalni marginski zahtevi biće postepeno povećavani svaki dan u periodu od 28. septembra do 23. oktobra. Zahtev za marginom održavanja biće izmenjen na sličan način u periodu od 5. do 30. oktobra.

Novi marginski zahtevi biće uračunati svaki dan nakon zatvaranja tržišta u Njujorku i biće na snazi sledećeg dana po otvaranju tržišta.

Napomena: pomenute izmene odnose se samo na RAČUNE klijenata i instrumente koji po prirodi koriste brokersku pozajmicu.

Naš inostrani partner zdržava diskreciono pravo da donese dodatne izmene vezano za marginske zahteve na određene ili sve proizvode a u zavisnosti od volatilnosti tržišta.

Za sve nedoumice ili pitanja možete nam se obratiti putem telefona 063/493-920.

BDD TradeWin24 Ad Beograd

Investiraj odmah