Pregled tržišta 30.03-03.04.2020

30.03.2020

Pregled svetskih finasijskih tržišta sadrži najnovija dešavanja za koja mislimo da su bitna za nastupajuću nedelju. Usled porasta broja obolelih u Americi od virus Covid 19, administracija je produžila trajanje preporuka vlade usled pandemije do 30 aprila. Kongres je odobrio 2,2 triliona dolara fiskalnog stimulusa u paketu sa Federalnim rezervama koje su pružile neograničenu likvidnost sa monetarne strane. Glavni Index SP500 je i dalje u padu. Za sada dok god nivoi podrške oko 1,750/1,800 nivoa ne budu ugrožrni trenutni razvoj vidimo kao korekciju koja će trajati minimum do kraja 2020 godine. Valutni par EUR/USD oscilira između nivoa 1,06/1,12 i za sada odslikava neodlučnost investitora za koju valutu će da se odluče kao moguću zaštitu. Proboj ovih nivoa sa obe strane odrediće trend za sledećih par meseci. Zlato takođe oscilira između nivoa 1,500/1,700. Pad zlata ako prođemo navedene nivo je moguć jer će neke drćave morati da prodaju zlatne rezerve kako bi izdržali fiskalno opterećenje. Evropski indeksi tehnički stoje nešto bolje što sugeriše da će potencijalno Evropa pre doći do kotrole pandemije nego Amerika.

Investiraj odmah