Tržište kapitala i trgovanje na globalnim berzama

Izvor: Investopedia
08.04.2020

Tržišta kapitala usmeravaju štednju i investicije od imaoca kapitala kao što su individualni i institucionalni investitori, ka korisnicima kapitala kao što su kompanije, vlade i pojedinci. Ovaj proces se odvija putem emitovanja vlasničkih i dužničkih hartija od vrednosti. Vlasničke hartije od vrednosti ili akcije, su vlasnički udeli u kompaniji. Dužničke hartije od vrednosti ili obveznice, služe za pozajmljivanje kapitala uz određenu kamatu.

Tržište kapitala se sastoji iz primarnog i sekundarnog tržišta. Na primarnom tržištu se vrši prva emisija akcija i obveznica kojom se direktno snabdevaju korisnici kapitala (kompanije, institucije i pojedinci). Na sekundarnom tržištu, postojećim HoV se trguje na organizovanim i regulisanim tržištima kao što su njujorška berza (NYSE) i NASDAQ.

Tržišta kapitala su smeštena u finansijskim centrima kao što su Njujork, London, Singapur i Hong Kong. Zato što tržišta kapitala preusmeravaju novac od ljudi koji ga imaju ka organizacijama kojima je potreban za produktivnu upotrebu.

Tržišta kapitala su od presudnog značaja za efektivno funkcionisanje moderne privrede. TV TECH je start up kompanija koja traži investitore koji bi finansirali novi proizvod. Kombinaciju TV-a i sata. Alis, je špekulant na berzi koji veruje da će ova nova kompanija biti pun pogodak i odlučuje da kupi 20% udela direktno od osnivača. Ova transakcija se obavlja na primarnom tržištu. Ukoliko TV Tech zatim odluči da da javnu ponudu svojih akcija na berzi kao što je NYSE ili NASDAQ. U tom slučaju kupovina i prodaja akcija TV Tech-a od originalnih investitora će se obavljati na sekundarnom tržištu.

 

Video: investopedia.com

Prevod i sinhronizacija: Tradewin24

Music: www.bensound.com

Investiraj odmah