Vrednost opcija

Jasmina Ostojić
07.12.2019

Pri zauzimanju određenih portfolio strategija od posebne važnosti jeste proceniti vrednost, odnosno realnu, ravnotežnu, tržišnu cenu opcije. Cena opcionog ugovora sastoji se iz dva glavna dela: prvi deo se naziva stvarna vrednost, a drugi deo vremenska vrednost opcije. Stvarna vrednost opcije predstavlja finansijski rezultat koji bi njen vlasnik ostvario njenom trenutnom realizacijom. Ukoliko je nepovoljan odnos tržišne cene i aktive iz osnova opcije i strajk cene tada realizacijom opcije ne bi proistekao pozitivan finansijski rezultat. U ovom slučaju imalac opcije neće realizovati opciju. Stvarna vrednost kupovne opcije predstavlja pozitivnu razliku između tržišne cene aktive i strajk cene. S druge strane stvarna vrednost kupovne opcije predstavlja pozitivnu razliku između strajk cene i tržišne cene aktive. Vremenska premija ili vremenska vrednost opcije predstavlja razliku između tržišne vrednosti i stvarne vrednosti. Ova vrednost zavisi od procene kupca opcije o budućim cenovnim kretanjima do roka dospeća. Ukoliko kupci očekuju veće cenovne promene u pravcu uvećanja stvarne vrednosti do dospeća opcije biće spremni da plate i veću vremensku premiju.

Brojni su faktori koji utiču na tržišnu cenu opcije i imaju različito dejstvo u zavisnosti da li je opcija kupovna ili prodajna, da li je američkog ili evropskog tipa. Osnovni uticaj na cenu opcija ima svakako cena aktive koja se nalazi u osnovu opcije. Ukoliko cena aktive raste, raste i atraktivnost kupovne opcije koje nude mogućnost njene kupovine po strajk ceni. Iz ovog razloga raste i tražnja za kupovnim opcijama i tada dolazi do rasta njihove tržišne cene. Rast cena pre svega dolazi zbog rasta njihove stvarne vrednosti. Zbog očekivanja investitora da će se povoljno cenovno kretanje do dospeća nastaviti raste i njihova vremenska premija. Kada raste cena aktive koja se nalazi u osnovi opcije doći će do pada cene prodajnih opcija. Ukoliko cena aktive pada doći će do rasta cena prodajnih opcija. 

Pored cene aktive koja se nalazi u osnovi opcije drugi faktor koji utiče na vrednost opcije je strajk cena. Ona je znatno izvesnija jer je fiksirana za svaku opciju do njenog dospeća. Ukoliko se posmatra samo strajk cena dolazi se do zaključka da će viša stajk cena imati uticaja na rast prodajnih opcija i obrnuto. S druge strane kod kupovnih opcija viša strajk cena uticaće na pad kupovnih opcija, dok će niža strajk cena uticati na rast cena kupovnih opcija. 

Tržišna cena opcija zavisi i od roka dospeća opcija. Što je rok dospeća duži i cena opcije je veća. Ukoliko je rok dospeća kraći cena opcije se smanjuje.  Kako se približava rok dospeća to se cena opcije približava njenoj stvarnoj vrednosti, a na dan dospeća cena opcije i njena stvarna cena se podudaraju. Cene se izjednačavaju jer više nema vremena za potencijalne povoljne cenovne pomake koje stoje u osnovi postojanja vremenske premije.

Pored navedenih faktora na tržišnu cenu opcije utiče i očekivani rizik cenovnih promena aktive, odnosno cenovna volatilnost aktive. Volatilnost aktive ne mora biti fiksna i može se menjati do isteka roka dospeća opcije. Ove promene volatilnosti mogu biti slučajne, sistemske i relativno predvidive. Ukoliko su tržišne prilike nestabilne investitori će pokazati veći interes za opcijama kao instrumentima hedžinga, ali i spekulacija. Ukoliko je očekivana volatilnost cene aktive veća samim tim i tražnja će biti veća, pa time i cena opcija će biti veća.
 

Investiraj odmah