FRAKCIJE AKCIJA: Postanite suvlasnik najvećih svetskih kompanija uz minimalna ulaganja

TRADEWIN24
Foto: Canva.com
16.12.2020

Delovi ili frakcije akcija i njihovo razumevanje

Kao što sam naziv kaže delovi akcija predstavljaju manje od jednog punog udela tj. akcije. Reč je o frakcijama koje nastaju kao posledica splita tj. podele akcije, reinvestiranja dividende (DRIP) ili drugih korporativnih aktivnosti kao što su merdžeri (spajanja) i akvizicije (pripajanja). Takođe, pojedini veliki brokeri „namerno cepaju“ akcije kako bi iste putem frakcija učinili dostupnijim svojim klijentima za trgovanje. U nastavku teksta fokusiraćemo se na ovaj primer.

Zašto brokeri „cepaju“ akcije?

Većina novih investitora raspolaže ograničenim sredstvima, čime se njihove mogućnosti za stvaranje balansiranog portfolia u startu limitiraju.

Ukoliko pođemo od primera da investitor raspolaže sa 500 dolara početnog kapitala, to nije dovoljno za kupovinu jedne akcije Amazona, Googla ili akcije neke druge kompanije. Na ovaj način frakcije često predstavljaju jedini način na koji pojedinačni investitori mogu da steknu udeo u određenim kompanijama, bez obzira na cenu akcija tih kompanija. Tako 500 dolara može biti investirano u 5 različitih kompanija kroz delove od 100 dolara, bez obzira na cenu akcija tih kompanija.

Kako trgovati frakcijama akcija?

Praksa je takva da frakcije akcija nisu dostupne na berzama i pored toga što bi akcije učinile daleko pristupačnijim širom spektru investitora. Jedini način jeste da investitor pronađe brokera koji svojim klijentima pruža mogućnost trgovine frakcijama. Broker to vrši na način da namerno cepa akcije, a zatim prati koji klijent poseduje koji deo svake akcije, do čitavog udela.

BDD TradeWin24 je prva i jedna brokerska kuća u Srbija koja nudi mogućnost trgovanja frakcijama akcija. Na raspolaganju Vam je veliki broj akcija američkih kompanija kao i ETF-ova.

Putem frakcija TradeWin24 svojim klijentima pruža mogućnost da:

  • poseduju akcije koje imaju visoku cenu
  • steknu udeo u kompanijama bez obzira na cenu akcija
  • investiraju do nivoa koji je udoban za njihove finansije
  • izgrade diversifikovani i balansiran portfolio, čak i ako ne poseduju dovoljno novca.

Investirajte uz licenciranog brokera br. 1 za inotrgovanje u Srbiji.

OTVORI RAČUN

TRADEWIN24

Investiraj odmah