Kako ulagati u zlato?

Jasmina Ostojić/Tradewin 24
Foto: Canva
30.09.2022

Zlato kao redak metal predstavlja ujedno i robu kojom se trguje na berzama. Investitori su veoma zainteresovani za ulaganje u zlato. Motivi za ulaganje u zlato su zaštita od inflacije, tržišnih turbulencija i političkih nemira. 

Investitor u zavisnosti od svojih preferencija može ima četiri osnovna načina da ulaže u zlato, a to su:

1.    Ulaganje u fizičko zlato;
2.    Ulaganje u ETF-ove koji prate cenu zlata; 
3.    Ulaganje u fjučerse i opcije na robnim berzama; 
4.    Ulaganje u akcije kompanija koje se bave rudarenjem zlata, što predstavlja indirektan način ulaganja u zlato jer kretanje cena ovih akcija ne mora uvek da bude u korelaciji sa kretanjem cene zlata. 

Prosečni i veoma oprezni investitori će kupovati fizičko zlato u malim količinama i tako će pokušati  da sačuvaju vrednost svoje ušteđevine, odnosno imovine. Držanje fizičkog zlata iziskuje i određene troškove i od ova 4 navedena vida ulaganja u zlato predstavlja najnelikvidniji izbor. Naime, neophodno je uzeti fizičko zlato i odneti ga na mesto gde se može prodati. Zato sve veći broj investitora se odlučuje za nešto likvidniju varijantu. Nešto edukovaniji  investitori će se opredeliti za ETF-ove koji nisu preterano rizični, ali ipak doza rizika postoji. ETF-ovi koji prate cenu zlata predstavljaju dobar način za ulaganje malih investitora. Kao i svaki drugi ETF može se prodati na berzi u toku trgovačkog dana. Za iskusne i sofisticirane investitore fjučersi i opcije su pravi izbor. Oni će svakodnevno pratiti cene zlata, dešavanja na tržištu, kao i geopolitička dešavanja i marljivo praviti svoju strategiju za ulaganje svog novca. Četvrti način ulaganja u zlato jeste posredan i podrazumeva da se kupuju akcije kompanija koje se bave istraživanjem i iskopavanjem zlata.

Kao i na svaku drugu robu i na cenu zlata utiču brojni faktori. Ovde ćemo izdvojiti nekoliko  osnovnih, a to su:

1.  Ponuda i potražnja za zlatom – jedna od specifičnosti zlata jeste ta da se ono ne troši. Na primer žitaricama se trguje na berzi isto kao I zlatom ali one se na kraju troše za ljudsku ili životinjsku ishranu, zatim se ponovo proizvode. Ponuda za žitaricama zavisi pre svega od zasejanih površina i klimatskih uslova. A šta je sa ponudom zlata i njenim uticajem na cenu zlata? Ponuda zlata može samo da raste. Naime, svake godine se istražuju i iskopaju nove količine zlata i to povećava ponudu. Rudnici zlata nalaze se po celom svetu. Poslednjih godina Kina je povećala svoj udeo u svetskoj proizvodnji. Sada se procenjuje da kinesko učešće u svetskoj proizvodnji iznosi oko 16%. Južna Afrika je smanjila svoje učešće u globalnoj proizvodnji i ono se procenjuje na oko 5% od globalne proizvodnje zlata. Podaci Svetskog saveta za zlato (World Gold Council)  kažu da se investiciona potražnja za zlatom povećava svake godine za 15%. Isti izvor navodi da se povećava tražnja za zlatom od strane centralnih banaka.


Svetska proizvodnja zlata od 1995. do 2020. godine

 

Potražnja za zlatom
 


2.  Inflacija – kako zlato predstavlja sredstvo za zaštitu od inflacije, cena zlata posledično zavisi od visine inflacije. Cena zlata je generalno obrnuto povezana sa vrednošću američkog dolara. Ako zanemarimo sve ostale faktore, jačanje američkog dolara održava cenu zlata nižom. S druge strane, kada američki dolar slabi tada cena zlata raste jer slabljenje dolara povećava tražnju za zlatom. Pojednostavljeno rečeno, kada je dolar slabiji može se kupiti više zato što gura tražnju za zlatom na gore, a povećana tražnja dovodi do rasta cene zlata. Kao rezultat prethodno rečenog zlato se posmatra kao zaštita od inflacije.  
3.  Kamatne stope – one imaju inverznu vezu sa cenom zlata. Kada kamatne stope rastu tada obično cena zlata pada. Teoretski i empirisjki nije do kraja razjašnjena ova korelacija. Razlog ovome jeste što na cenu zlata ne utiču samo kamatne stope već i ostali faktori, tako da u teoriji često imamo rasprave o tačnosti ove tvrdnje. Ukoliko posmatramo empirijske podatke primetićemo da u određenim periodima postoji negativna korelacija, dok u dugim istorijskim periodima ne. 
4.  Geopolitički faktori – svakako svaka kriza ima uticaj na cenu zlata jer kada se svet nalazi u kriznim vremenima tada se beži u sigurnost. Sinonim za sigurnost jeste zlato. Kada se nazire kriza, investicije beže u zlato i tada dolazi do rasta cene zlata. 

Kako da kreneš sa investiranjem na berzi?

Za uspešno investiranje na berzi potrebne su ti samo 2 stvari:

1.  Dobar broker. Iskoristi sve šanse koje ti berza pruža i otvori trgovački račun kod licenciranog brokera #1 TradeWin24. 

2.  Kvalitetna edukacija. Pre bilo kakvog ulaganja neophodno je da se edukuješ o berzi. Uvek možeš besplatno započeti svoju edukaciju na Berzanskoj akademiji. Registruj se i slušaj 10 besplatnih lekcija ovde.

Investiraj odmah